Pregleda: 867

Rezultati vrednovanja osnovnih škola za školsku 2013/2014 godinu

7.10.2015.


Dokumenti
30 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 po općinama
21 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 po općinama
22 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 po općinama
22 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 ukupan broj bodova
18 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 ukupan broj bodova
18 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 ukupan broj bodova
16 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 ukupan broj bodova
31 KB Rezultati vrednovanja škola do 350 učenika - ukupno
15 KB Rezultati vrednovanja škola do 350 učenika - testiranje završnih razreda
27 KB Rezultati vrednovanja škola do 350 učenika - odgojno obrazovni rad
30 KB Rezultati vrednovanja škola do 350 učenika - nastavni i stručni kadar
30 KB Rezultati vrednovanja škola do 350 učenika - takmičenja i smotre
31 KB Rezultati vrednovanja škola od 350 do 550 učenika - ukupno
26 KB Rezultati vrednovanja škola od 350 do 550 učenika - testiranje završnih razreda
28 KB Rezultati vrednovanja škola od 350 do 550 učenika - odgojno obrazovni rad
30 KB Rezultati vrednovanja škola od 350 do 550 učenika - nastavni i stručni kadar
30 KB Rezultati vrednovanja škola sa preko 550 učenika - ukupno
33 KB Rezultati vrednovanja škola od 350 do 550 učenika - takmičenja i smotre
25 KB Rezultati vrednovanja škola sa preko 550 učenika - testiranje završnih razreda
26 KB Rezultati vrednovanja škola sa preko 550 učenika - odgojno obrazovni rad
29 KB Rezultati vrednovanja škola sa preko 550 učenika - nastavni i stručni kadar
32 KB Rezultati vrednovanja škola sa preko 550 učenika - takmičenja i smotre
295 KB Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 po općinama
46 KB Sve škole - Rezultati vrednovanja OŠ za 2013/14 ukupan broj bodova