Aktuelnosti

Pregleda: 1974

Indeks inkluzivnosti za direktore i pedagoge osnovnih škola Tuzlanskog kantona

28.3.2017.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirao je jednodnevni seminar za direktore i pedagoge osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona koji nisu prošli obuku iz „Indeksa inkluzivnosti“ u ranijem periodu.

Seminar je  održan u četvrtak 23.03.2017.godine sa početkom u 9 i 30 sati u prostorijama Pedagoškog zavoda TK.

Cilj seminara je bio obuka  direktora i pedagoga iz osnovnih škola Tuzlanskog kantona koji iz bilo kojih razloga u ranijem periodu nisu prošli obuku iz Indeksa inkluzivnosti. Budući da se metodologija Indeksa inkluzivnosti u osnovnim školama TK implementira još od 2013.godine, cilj je bio pružanja podrške dosljednijem provođenju metodologije „Indeksa inkluzivnosti” u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Realizatori seminara su bili stručni savjetnici Pedagoškog zavoda: Ankica Grgić Mišković, Mersed Šljivić, Ramiz Nurkić i Sead Jahić.

Seminar je realiziran u dvije grupe i sa dva trenerska para. Ukupan broj sudionika je bio 44 direktora i pedagoga iz osnovnih škola TK.

 


Izvor: Ankica Grgić Mišković, stručni savjetnik