Aktuelnosti

Pregleda: 1723

Izvršene pripreme za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

2.4.2017.

U ponedjeljak, 3.4.2017.godine počinje realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja, a koja su upisana u osnovnu školu za školsku 2017/2018.godinu.

Izvršene su pripreme za realizaciju ovog Programa koji se u cjelosti implementira još od 2015.godine. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđeno je obavezno uključivanje sve djece u godini pred polazak u osnovnu školu u maksimalnom dnevnom trajanju od tri sata a ukupnom trajanju od minimalno 150 sati, u skladu sa potrebama i interesima porodice i djeteta.

Program se odvija na cijelom području Tuzlanskog kantona. Obaveznim programom je obuhvaćeno ukupno 3500 djece (od ukupno 4000 upisanih u prvi razred) u godini pred polazak u osnovnu školu razvrstano u 170 odgojnih grupa . Program će trajati do 13.6.2017.godine. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla će kao i do sada kontinuirano pratiti realizaciju i pružati stručnu podršku na terenu.

Kroz ovaj program djetetu je omogučeno da se uključi u grupne i kolektivne aktivnosti i prilagodi normama kolektiva kao i da stekne određene navike za organizovani rad.

Obzirom da većina djece (oko 87%) ne pohađa predškolske ustanove, time Obavezni program ima izuzetno važan značaj, da svakom djetetu (urbanog, prigradskog, ruralnog područja) pruži jednake mogućnosti za razvoj svojih potencijala i ostvarivanje temeljnih prava zasnovanih na Konvenciji o pravima djeteta.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik