Aktuelnosti

Pregleda: 7111

Polaganje Eksterne matura učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona

10.5.2017.

Danas, 10.05.2017.godine sa početkom u 10.00 časova, u osnovnim školama Tuzlanskog kantona provodi se druga Eksterna matura za učenike završnih razreda u školskoj 2016/2017.godini. Za polaganje Eksterne mature prijavljeno je 4221 učenik. Pored njih prijavilo se 52 učenika koji su osnovnu školu pohađali izvan našeg kantona.

Na realizaciju ove mature uključeno je preko 400 testatora i dežurnih nastavnika. Polaganje eksterne mature se izvodi u fiskulturnim salama osnovnih škola. Pedagoški zavod i sve osnovne škole su izvršile detaljnu pripremu i obezbijedile kvalitetne uslove za polaganje ovogodišnje mature.

Svim učenicima želimo uspješno  polaganje Eksterne mature i ostvarivanje što boljeg rezultata.