Aktuelnosti

Pregleda: 2105

Održan seminar za školske administratore za provođenje eksternog testiranja i sekretare škola u srednjim tehničkim školama

2.4.2019.

U okviru priprema za održavanje Eksternog testiranja za učenike srednjih tehničkih škola i tipova gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola. Seminar je održan 02.04.2019.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog. Na seminaru je prisustvovalo preko trideset i pet učesnika iz mješovitih srednjih škola i gimnazija koje u svom sastavu imaju tipove gimnazija.

U okviru seminara obrađene su sljedeće teme:

  1. evidentiranje i ažuriranje prijava učenika za eksterno testiranje,
  2. praćenje i objavljivanje spiskova prijavljenih učenika i rezultata eksternog testiranja,
  3. izrade izvještaja o provedenom eksternom testiranju,
  4. modul zaposlenici i
  5. administriranje školskog sistema.

U okviru ovog seminara definisani su rokovi za završetak prijava učenika za eksterno testiranje, termin održavanja eksternog testiranja i načini razmjene informacija u ovom procesu.

Predavač na seminaru je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić.