Eksterna matura - osnovne ������kole

25.08.2021

Avgustovski rok za polaganje mature u srednjim školama
Avgustovski rok za polaganje mature u srednjim školama
Ostale vijesti iz Eksterna matura - osnovne ������kole
10.6.2019.Vanredni rok za polaganje Eksterne mature učenika općih gimnazija
6.6.2019.Dodatni termin za polaganje Eksterne mature učenika osnovnih škola
15.5.2019.Termini za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija
30.4.2019.Termin za održavanje Eksterne mature za učenike osnovnih škola
13.8.2018.Raspored polaganja eksterne mature za učenike općih gimnazija - avgustovski rok
23.5.2018.Objavljeni rezultati eksternog testiranja učenika osnovnih škola TK održanog 10.maja 2018. godine
25.4.2018.Termini za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija
24.4.2018.Termin za održavanje Eksterne mature za učenike osnovnih škola
10.4.2018.Termin za Eksterno testiranje srednjih tehničkih škola
22.8.2017.Avgustovski rok za polaganje Eksterne mature za učenike općih gimnazija
5.6.2017.Polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola u dodatnom terminu
22.5.2017.Rezultati polaganja Eksterne mature učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona
16.1.2017.Rezultati iz Testa općeg znanja - Eksterna matura za opće gimnazije
5.1.2017.Termini polaganja eksterne mature za opće gimnazije u januarskom roku
3.6.2016.Polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola u dodatnom terminu
3.6.2016.Odobren vanredni junski rok za polaganje eksterne mature u općim gimnazijama
27.5.2016.Dodatni termin za polaganje eksterne mature u osnovnim školama
24.5.2016.Objavljeni rezultati iz Testa općeg znanja
23.5.2016.Rezultati polaganja eksterne mature u osnovnim školama - 10.05.2016.godine
13.5.2016.Termini za polaganje Eksterne mature za opće gimnazije
6.5.2016.10.05.2016. - Polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola