Eksterna matura - osnovne ��kole

Pregleda: 1616

Rezultati polaganja eksterne mature u osnovnim školama - 10.05.2016.godine

23.5.2016.

10.05.2016.godine u 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona održano je polaganje eksterne mature za sve učenike završnih, odnosno devetih, razreda. Za polaganje ekesterne mature prijavilo se 4403 učenika od kojih je 26 izvan Tuzlanskog kantona. Polaganju ekstene mature pristupilo je 40 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Trideset učenika iz opravdanih razloga nije pristupilo polaganju mature.

U nastavku možete preuzeti i pogledati rezultate eksterne mature po školama i predmetima.


Dokumenti