Eksterna matura - osnovne ��kole

Pregleda: 1279

Polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola u dodatnom terminu

3.6.2016.

Na osnovu odluke Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 02.06.2016.godine održano je polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Testiranju su pristupili učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti u prvom terminu polaganja eksterne mature, 10.05.2016.godine kao i učenici izvan našeg Kantona koji su se u međuvremenu prijavili za polaganje eksterne mature u našim školama.

Testiranje za učenike iz osnovnih škola sa područja našeg Kantona je održano u sali Osnovne škole "Kreka" u Tuzli, a učenici koji su se prijavili za polaganje eksterne mature iz Osnovne škole "Petar Kočić" iz Doboja, u sali Osnovne škole "Lukavica" općina Gračanica.

Testiranju je pristupilo 17 učenika iz osnovnih škola sa područja Kantona i 16 učenika izvan Kantona.

Prosječan rezultat polaganja eksterne mature učenika koji su pristupili polagnju mature u ovom terminu kreće se na nivou prosječnog uspjeha učenika koji su pristupili polaganju mature 10.05.2016.godine.