Eksterna matura - osnovne ��kole

Pregleda: 883

Eksterna matura za učenike završnog razreda osnovne škole

4.2.2019.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je, na osnovu člana 12. Pravilnika o eksternoj maturi u osnovnoj školi („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/16 i 7/16), donijelo Odluku o provođenju i utvrđivanju termina polaganja eksterne mature za učenike završnog razreda osnovne škole u školskoj 2018/2019. godini.

Po navedenoj Odluci, eksterna matura za učenike završnog razreda osnovne škole provest će se dana 9.5.2019. godine, sa početkom u 10 sati. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona.

http://www.monkstk.ba


Izvor: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog katona