Eksterna matura - osnovne ��kole

Pregleda: 1062

Termin za održavanje Eksterne mature za učenike osnovnih škola

30.4.2019.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Ove godine, četvrti puta, će biti održana Eksterna mature za učenika završnih razreda osnovnih škola. Eksterna matura će obuhvatiti sve osnovne škole (86 škola)  i za polaganje Eksterne mature je ukupno prijavljeno 4066 učenik. Za polaganje Eksterne mature prijavio se i 52 učenik izvan našeg kantona a koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona.

 

Testiranje u okviru Eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, za školsku 2018/2019.godinu, će biti održano 09.05.2019.godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova.

 

Svim učenicima želimo da ostvare što bolje rezultate na Eksternoj maturi, a organizatorima uspješno provođenje mature.