Eksterna matura - osnovne ��kole

Pregleda: 2137

Termin za održavanje Eksterne mature u osnovnim školama

4.5.2021.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Ove godine, peti puta, će biti održana Eksterna mature za učenika završnih razreda osnovnih škola. Eksterna matura će obuhvatiti sve osnovne škole (86 škola)  i za polaganje Eksterne mature je ukupno prijavljeno oko 3900 učenik, među kojima su i učenici njih 43 izvan našeg kantona a koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona.

 

Testiranje u okviru Eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, za školsku 2020/2021.godinu, će biti održano 11.05.2021.godine (utorak) sa početkom u 10.00 časova.

 

Svim učenicima želimo da ostvare što bolje rezultate na Eksternoj maturi, a organizatorima uspješno provođenje mature.