Obavještenja

Pregleda: 6914

Seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika

22.4.2017.

TUZLA ENGLISH LANGUAGE TEACHING SEMINAR - TELTS 2017

Već osmu godinu u kontinuitetu Seminar organizira Behram-begova medresa u Tuzli u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Bosni i Hercegovini i uz podršku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Muftijstva tuzlanskog, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Udruženja profesora engleskog jezika TK (TETA) i Univerziteta u Tuzli. Do sada je ovaj vid stručnog usavršavanja pohađalo više od 300 nastavnika osnovnih i srednjih škola TK i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji Seminar će se održati u periodu od 19. 06. 2017. godine (ponedjeljak) do 21. 06. 2017. godine (srijeda) u prostorijama Behram-begove medrese u Tuzli. Učesnici Seminara će biti podijeljeni u 4 grupe po 20 učesnika. Pozivamo sve zainteresirane nastavnike/profesore engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona i drugih gradova Bosne i Hercegovine na tradicionalni trodnevni seminar iz metodike nastave engleskog jezika Tuzla English Language Teaching Seminar - TELTS 2017.

Dnevni program će se odvijati u 4 jednosatne radionice u vremenu od 08:30 do 13:20, kada su planirane individualne ili grupne konsultacije sa predavačima i slobodne aktivnosti, na način kako je opisan u tabeli.

TIME

ACTIVITIES

8,30 – 9,30 Workshop slot1
9,40 – 10,40 Workshop slot 2
10,40 – 11,10 Break
11,10 – 12,10 Workshop slot 3
12,20 – 13,20 Workshop slot 4
13,20 – 14,00 Individual/Group Consultation (optional)
After 14,00 Lunch at the hotel and other activities


Seminar je planiran za ukupno 80 nastavnika, 50 nastavnika iz škola Tuzlanskog kantona i 30 gostujućih nastavnika iz drugih gradova širom Bosne i Hercegovine. I ove godine, očekujemo učešće i nastavnika iz regije i susjednih država. Pohađanje Seminara i nastavni materijali su besplatni, a učesnici će dobiti certifikate o uspješno završenom stručnom usavršavanju.

Prijave na Seminar se primaju do 15. maja 2017. godine dostavom popunjenog formulara za aplikaciju elektronskom poštom na e-mail adresu amila.hasanspahic@gmail.com. Opća tematika Seminara je Teaching English in Multilevel and Mixed Ability Classes- Practical Approach. Predavači na Seminaru će biti američki profesori i stručnjaci iz područja metodologije izvođenja nastave engleskog kao stranog jezika, i njih angažira Američka ambasada u Sarajevu uz podršku Regionalnog ureda za programe engleskog jezika (RELO) sa sjedištem u Beogradu. Glavni predavač je stručnjakinja za metodiku nastave engleskog jezika, prof. Cindy Rauth, TESOL trener i predavač sa višegodišnjim iskustvom, te akademska koordinatorica u centru English Spring International Language Center na Unverzitetu u Arkanzasu. Ostali predavači su lektori za engleski jezik (English language fellows) pri unverzitetima u Beogradu, Tirani i na sveučilištu u Mostaru, Fulbright English Teaching Assistants koji su tenutno aktivni na području BiH, te Jen MacArthur, direktorica Regionalnog ureda za programe engleskog jezika (RELO) za područje Centralne i Jugoistočne Europe sa sjedištem u Beogradu

Za sve učesnike izvan Tuzlanskog kantona obezbijeđen je hotelski smještaj i hrana kao i naknada za troškove prevoza, u toku trajanja TELTS seminara, a za one koji dolaze izvan Tuzle obezbijeđena je naknada za troškove prevoza u visini povratne karte. Molimo da sačuvate kartu/račun za gorivo u tom iznosu radi pravdanja troškova.

Dodatne informacije mogu se dobiti od koordinatorice Seminara Amile Hsanspahić putem elektronske pošte na adresu amila.hasanspahic@gmail.com ili na broj telefona 061/331-406.

Dobro nam došli!


Dokumenti