Obavještenja

Pregleda: 4586

Javni poziv za prijavu na seminare zaposlenika u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2018.godini

17.9.2018.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na seminarima u 2018.godini određenih Planom seminara donesenim od strane Pedagoškog zavoda TK, broj: D-21/1-38-021377/18 od 10.09.2018.godine.

Za svaki od seminara je definisana ciljna grupa učesnika. Na seminare se mogu prijaviti odgajatelji predškolskih ustanova, nastavnici, stručni saradnici i saradnici osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.

Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na seminarima je otvoren do 28.09.2018.godine.

Seminari će se održati u toku oktobra, novembra i decembra 2018.godine. Precizni datumi održavanja svakog od seminara biće naknadno objavljeni na web stranici Pedagoškog zavoda TK (www.pztz.ba ).

 

Prijava kandidata za učešće na seminaru se vrši putem matične ustanove. Kandidat popunjava prijavni obrazac u elektronskoj formi (wordov dokument) i dostavlja ga matičnoj ustanovi koja isti prosljeđuje Pedagoškom zavodu TK na email adresu: seminari@pztz.ba sa naznakom "Prijava za učešće na seminaru".

 

U prilogu ovog Javnog poziva se nalaze:

  1. PLAN SEMINARA ZA 2018. GODINU ZA ODGAJATELJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA, PROFESORE, NASTAVNIKE, STRUČNE SARADNIKE I SARADNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA
  2. PRIJAVNI OBRAZAC ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

 

                                                                              D I R E K T O R

                                                                        dr.sci. Nikola Čiča, prof.


 


Dokumenti