Obavještenja

Pregleda: 4185

Konačni rezultati vrednovanja rezultata škola Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018.godini

7.1.2019.

Nakon urađene analize i provedene rasprave o rezultatima vrednovanja osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona  za školsku 2017/18. godinu, Stručno vijeće Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla na sjednici 7. 1. 2019.  prihvatilo je konačnu rang listu vrednovanja rada škola Tuzlanskog kantona.


Dokumenti