Seminari

Pregleda: 1925

Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke

23.11.2018.

Dana 22.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore TK, a u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, održan je seminar/stručno usavršavanje za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke Tuzlanskog kantona. Seminar je obuhvatao sljedeće teme:

·       Praćenje brana

(Predavač : Mirnes Bojić, dipl.ing.geol., “BNPro” doo Sarajevo)

·       Interaktivne metode u inkluzivnoj nastavi

(Predavač : Munira Karahodžić, prof. pedagogije, JU MS elektro-mašinska škola Lukavac)

·       Savremeni građevinski materijali

(Predavač : dr.sc. Zijad Požegić, Univerzitet u Tuzli)

·       Enterijer u modernoj i savremenoj umjetnosti

(Predavač : Ilhana Latifović, Akademski slikar i magistar slikarstva , JUMS Građevinsko-geodetska škola Tuzla)

Seminaru su prisustvovala 33 nastavnika stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke.

 

 

 

 


Izvor: Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik