Seminari

Pregleda: 515

Održan on-line seminar za školske administratore za maturu u srednjim školama

14.4.2021.

 U sklopu priprema za sprovođenje polaganja Mature za učenike srednjih škola Tuzlanskog kantona, 14.04.2021.godine, održan je on-line seminar za školske administratore u srednjim školama. Na seminaru je prezentiran modul Matura SŠ 2021 u okviru OPIS informacionog sistema. Ovaj modul je isključivo namijenjen za evidentiranje, praćenje i dokumentovanje procesa polaganja Mature u svim srednjim školama i u sebi sadrži opcije evidentiranja školskih komisija za polaganje mature, učeničkih prijava za polaganje mature,  pregled ostvarenih rezultata polaganja mature, te printanje dokumentacije i učeničkih uvjerenja o polaganju mature.

Posebno je istaknuta povezanost ovog modula sa modulom Nastava SŠ 2021 te njihova interna komunikacija odnosno olakšano ažuriranje samih prijava učenika jer svi podaci iz modula Nastava SŠ se koriste kao ulazni podaci.

 

Također, u sklopu seminara su razmotrene određene specifičnosti pojednih škola u procesu polaganja mature te na koji način modul Matura SŠ 2021 na njih odgovara i rješava. Učesnici seminara su kroz on-line diskusiju dali svoj doprinos da ovaj seminar bude uspješan te sa drugima podielili svoje odrđene nedoumice i iskustva vezana za ovaj proces koji su u Tuzlanskom kantonu, za opće gimnazije provodi, već 16 puta a zajedno sa svim drugim tehničkim i umjetničkim školama drugi puta.

On-line prezentaciju navedenih modula je izvršio stručni savjetnik Đulaga Hadžić, koji je takođe dao i upute o načinu razmjene informacije u procesu pripreme i samog polaganja Mature u srednjim školama kao i prijedloge rokova za izvršenje određenih aktivnosti.