Seminari

Pregleda: 2200

Održan online seminar za školske administratore za Eksternu maturu u osnovnim školama

4.3.2022.

 

U sklopu priprema za provođenje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore za OPIS informacioni sistem, module Nastava i Mala matura.

Seminar je održan on-line preko Microsoft Team platforme, 03. 03.2022.godine sa početkom u 12.30 časova.

Na seminaru je prezentiran modul Nastava sa posebnim akcentom na ažuriranje uspjeha učenika na takmičenjima, ažuriranje pohvala i pedagoških mjera kao i posebnih diploma koje se izriču/dodjeljuju učenicima u toku ili na završetku njihovog osnovnoobrazovnog školovanja. Isto tako, prezentiran je i modul Mala matura gdje je posebno istaknuta njegova povezanost sa modulom Nastava prevashodno za učenike završnih razreda, kao i novi način evidentiranja ulaganja prigovara učenika na rezultate testiranja kroz ovaj modul.

U trećem dijelu seminara, prezentiranje su sve procedure i vremenski okviri koje je neophodno ispoštovati u procesu pripreme za polaganje mature kao i način organiziranja i pripreme prostora u kome će se matura polagati.

Moderator i prezentator na seminaru je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić, a pored njega na seminaru je uzeo učešća i koordinatora za Ekstenu maturu u osnovnim školama Tuzlanskog kantona stručni savjetnik Denis Suljendić.

Učesnici na seminaru su bili vrlo aktivni te svojim pitanjima i diskusijama doprinijeli da se otklone određene nejasnoće u samom procesu provođenja polaganja Ekstene mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.