Takmičenja osnovnih škola

Pregleda: 9139

Katalog zadataka iz Hemije za takmičenja učenike osnovnih škola

30.11.2018.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla, objavljuje  katalog zadataka iz hemije za  pripremu takmičenja učenika osnovnih škola (u prilogu).

Katalog omogućava nastavnicima i učenicima da se pripremaju za općinska i kantonalna takmičenja, kao i resurs za rad na dodatnoj nastavi.  Koncept kataloga je zamišljen tako da prati nastavni plan i program pri čemu je i formulacija zadataka urađena na toj osnovi.


Izvor: Mehdin Selimović, stručni savjetnik


Dokumenti