Testiranja učenika

Pregleda: 4443

Termin za održavanje Eksterne mature za učenike osnovnih škola

24.4.2018.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Ove godine, po trećoi puta, će biti održana Eksterna mature za učenika završnih razreda osnovnih škola. Eksterna matura će obuhvatiti sve osnovne škole (86 škola)  i za polaganje Eksterne mature je ukupno prijavljeno 4151 učenik. Za polaganje Eksterne mature prijavio se i 51 učenik izvan našeg kantona a koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona.

 

Testiranje u okviru Eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, za školsku 2017/2018.godinu, će biti održano 10.05.2018.godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova.

 

Svim učenicima želimo da ostvare što bolje rezultate na Eksternoj maturi, a organizatorima uspješno provođenje mature.