Vrednovanje rada osnovnih ��kola Tuzlanskog kantona

Pregleda: 867

Vrednovanje rada škola za 2016/2017 godinu

26.9.2017.

Nakon izvršenog vrednovanja u oktobru mjesecu, stručno vijeće Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona je formiralo komisiju koja je  temeljito izvršila pregled i provjeru rezultata vrednovanja primjenjujući jedinstvene kriterije bodovnog sistema sa ciljem da proces vrednovanja u potpunosti bude objektivan i uredno sravnjen. Konačne rezlultate vrednovanja je stručno vijeće potvrdilo 11.12.2017.godine na sjednici stručnog vijeća.


Dokumenti