Aktuelnosti

Pregleda: 1514

Održan seminar za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama TK

8.1.2018.

U velikom amfitetaru Ekonomskog fakulteta /Univerziteta u Tuzli, 05.01.2018.godine, održan je seminar za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama TK.

Tema seminara je “Informisanje nastavnog osoblja iz matematrike osnovnih i srednjih škola TK o novoj paradigmi izvođenja nastave matematike, bazirane na ishodima učenja, sa osvrtom na praktična iskustva.

Predavači su bili:

Edim Hajdarbegović, profesor matematike, JU OŠ „Kiseljak“ Grad Tuzla

Šefika Glavić, profesor mateatike, JU OŠ „Stjepan Polje“ Općina Gračanica

Džana Gojačić – Pezerović, profesor RN, JU OŠ „Novi Grad“ Grad Tuzla

Senada Burgić, profesorica matematike, JU Mješovita srednja škola Lukavac

Melika Kovačević Vujanović, profesorica matematike, JU OŠ „Prokosovići“ Općina Lukavac

Dr.sci. Hariz Agić, Pedagoški zavod TK

Seminaru je prisustvovalo 134 iz osnovnih i 68 nastavnika matematike iz srednjih škola TK.


Izvor: Dr.sci. Hariz Agić