Aktuelnosti

Pregleda: 1829

Seminar o sigurnosti na Internetu

6.1.2018.

Dvodnevni seminar o sigurnosti na Internetu i opasnostima kojima su izložena djeca pri korištenju IKT održan je 4. i 5. januara u KŠC "Sveti Franjo" u Tuzli. Seminaru su prisustvovali uposlenici osnovne škole i opće gimnazije.

Seminar je nastavak aktivnosti koje je Pedagoški zavod TK započeo prošle godine kroz projekt "Spojeni i sigurni - Prema virtuelnom okruženju sigurnom za djecu" i proveo obuke u 11 osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Tokom dva dana seminara, učesnici su imali priliku upoznati se sa vrstama i oblicima nasilja kao i posljedicama nasilja i zlostavljanja djece i odraslih u fizičkom i digitalnom okruženju.

Učesnici su iznosili svoja iskustva i stavove vezane za postupanje u slučajevima pojave različtih oblika nasilja. Kako bi bili u stanju prepoznati nasilje te se što bolje mogli postaviti u slučaju pojave nekog oblika nasilja, kroz radionicu su razmatrali rješenja pojedinih slučajeva koji su se već dešavali u nekim školama.

Posebna pažnja je posvećena nasilju putem informacijsko komunikacijskih tehnologija koja je sve više prisutna i kod nas. Ovaj seminar je prvi ovogodišnji seminar ove vrste, a slični seminar će se održavati u narednom periodu u svim školama sa područja kantona. To predstavlja nastavak aktivnosti Pedagoškog zavoda TK na podizanju svijesti nastavnika, učenika i jihovih roditelja, a treba naglasiti da je ove seminare u protekloj školskoj godini poslušalo više od 400 nastavnika i preko 6000 učenika naših škola.

Predavač na seminaru je bio stručni savjetnik Pedagoškog zavoda TK Josip Vojnić.