Aktuelnosti


11.6.2024
Slika

Održana Eksterna matura u srednjim školama Tuzlanskog kantona

Dana 04.06.2024.godine u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je eksterni dio Mature za učenike završnih razreda. Za polaganje Mature prijavilo se 2481 učenik...


10.5.2024
Slika

Sastanak predstavnika Pedagoškog zavoda sa v.d.direktora Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju gospođom Aišom Halilović

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Izet Numanović održao je, 08.05.2024. godine, sastanak sa v.d. direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju...


7.5.2024
Slika

Izvještaj iz studijske posjete Italiji u cilju unapređenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja na Tuzlanskom kantonu

Aktivno učešće u studijskoj posjeti, koju organizuje Općina Valsamoggia (Bolonja) i Udruženje ,,Nema problema“, Italija, uzela je stručna savjetnica za obrazovanje Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Zumra Šahović...


25.4.2024
Slika

Održana Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Dana 22.04.2024.godine u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana je Eksterna matura za učenike završnih razreda...


15.4.2024
Slika

Seminar za nastavnike historije sa područja TK

Zbog potrebe stručnog usavršavanja nastavnika i profesora historije, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizovao je seminar pod nazivom “Državnost Bosne i Hercegovine”...


11.4.2024
Slika

Nadzor nad radom Predškolskih ustanova i realizacijom Obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja.

U toku redovnog stručnog nadzora Pedagoškog zavoda, a u suradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, izvršen je nadzor nad predškolskim ustanovama sa područja općine Gračanica....


5.4.2024
Slika

Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja krajnji je cilj saradnje GIZ-a i resornog Ministarstva

U organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je u Tuzli potpisan Memorandum o razumijevanju između...


5.4.2024
Slika

Uskoro počinje obuka odraslih za montere fotonaponskih sistema, jedan je od zaključaka okruglog stola Centra za ekologiju i energiju Tuzla

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, partner Caritasa Švicarske i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, organizirao je okrugli sto i obuku na temu: „Instalater fotonaponskih sistema“...


29.3.2024
Slika

Održan sastanak Kolegija direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održana je redovna Sjednica kolegija direktora predškolskih ustanova....


29.3.2024
Slika

Održan okrugli sto na temu uvođenja Romskog jezika i kulture u osnovne škole Tuzlanskog kantona

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 27.03. 2024. godine, održan je okrugli sto na temu definiranja narednih koraka u organizaciji časova novog fakultativnog predmeta Romski jezik i kultura od septembra 2024. godine....


27.3.2024
Slika

Završena još jedna petodnevna obuka za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu

Nakon januarske obuke,u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, ponovo je u periodu od 18. do 22. marta, održana još jedna obuka za realizaciju...


18.3.2024
Slika

Terenski rad - posjete školama Tuzlanskog kantona

U okviru Stručnog nadzora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u dijelu pružanja stručne pomoći nastavnicima u organizovanju odgojno-obrazovnog rada za učenike...