Aktuelnosti


13.10.2022
Slika

Svečani prijem za osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona koje su u školskoj 2020/21. godini ostvarile značajne rezultate

U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla, 13.10.2022. godine održan je svečani prijem za direktore/ice osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona koje su u okviru vrednovanja rada škola za školsku 2020/21. godinu postigle...


23.9.2022
Slika

Održani seminari za školske administratore za informacione sisteme

U sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja i implementacije OPIS informacionog sistema u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, održana su dva online seminara za školske administratore za informacione sisteme....


8.9.2022
Slika

Održano polaganje Eksterne mature u srednjim školama u augustovskom roku

U periodu od 30.08. do 07.09.2022.godine u okviru redovnog augustovskog roka, održano je polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Na ovam roku polaganju mature su pristupili...


2.9.2022
Slika

TEACH Primary trening organizovan za savjetnike Pedagoškog zavoda TK

Savjetnici iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sudjeluju u Mostaru na trodnevnom trenigu za opservatore TEACH Primary alata koji provodi proMENTE podržanog od Svjetske banke....


19.8.2022
Slika

O unapređenju mature razgovarano u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK-a

Članovi Glavne kantonalne maturalne komisije razgovarali su sa Ahmedom Omerovićem, ministrom obrazovanja i nauke...


8.7.2022
Slika

Završen drugi modul obuke za nastavnike/ce razredne nastave

U utorak, 28.06.2022.godine, završen je drugi modul obuke u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona....


13.6.2022
Slika

Završeno polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona

Sa današnjim danom, završeno je junski rok polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti: Fizika, Engleski jezik i Informatika....


9.6.2022
Slika

Nastavljeno testiranje u okviru polaganja Eksterne mature u srednjim školama

Danas, 09.06.2022.godine, nastavljeno je testiranje učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona u okviru polaganja Eksterne mature. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti...


7.6.2022
Slika

Drugi dan testiranja u okviru polaganja Eksterne mature u srednjim školama

Danas, 07.06.2022.godine, sa početkom u 10.00 časova nastavljeno je polaganje Eksterne mature u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti......


26.5.2022
Slika

Počelo polaganje Eksterne mature u srednjim školama

Danas, 26.05.2022.godine, sa početkom u 10.00 časova počelo je polaganje mature u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici, danas, polažu Integralni test kao jednu provjeru općeg znanja iz zajedničkih maturalnih oblasti...


27.4.2022
Slika

Održana Eksterna matura u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona

U svim osamdeset i šest osnovnih škola Tuzlanskog kantona, danas, 27.04.2022.godine, je održana Eksterna matura za sve učenike završnih razreda. Za polaganje Eksterne mature prijavilo se...


11.4.2022
Slika

Završen prvi modul dvodnevne obuke za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola

Završen je prvi modul dvodnevne obuke u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola...