Aktuelnosti


15.10.2018
Slika

Sastanak sa predstavnicima Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

Dana 11.10.2018.godine, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dr.sci.Nikola Čiča, primio je predstavnike Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona....


17.9.2018
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

Dana 14.09.2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla održan je sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona. Sastanak je vodio predsjednik Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona gospodin Ibrahim Rizvić....


28.6.2018
Slika

Dodijeljena posebna CIVITAS priznanja pojedincima i kolektivima

U srijedu, 20.06.2017. dodijeljena su posebna CIVITAS priznanja pojedincima i kolektivima koji su dali značajan doprinos za realizaciju vannastavnih aktivnosti građanskog obrazovanja....


31.5.2018
Slika

Eksterna matura za učenike završnih razreda općih gimnazija TK

Polaganje eksterne mature u Općim gimnazijama sa područja Tuzlanskog kantona održava se u periodu od 23.maja 2018. godine do 06.juna 2018. godine. Ovogodišnja eksterna matura održava se za 447 maturanata iz 10 gimnazija tuzlanskog kantona....


22.5.2018
Slika

Sedmica mira - Rezultati literarnog konkursa

U oviru obilježavanja Sedmice mira, treće sedmice u maju u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona propagira se dobročinstvo, lijepe ideje, želje kao i plemenita djela....


8.5.2018
Slika

Održana završna manifestacija u okviru projekta „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“ Mladost –Starosti

Neko je rekao: „Tradicija živi u suštini sadašnjosti; to je njezina bit“, a da je to tačno pokazalo se na Završnoj manifestaciji projekta „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“....


25.4.2018
Slika

Održano Eksterno testiranje učenika završnih razreda srednjih tehničkih škola

Dana 18.04.2018.godine, u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog zavoda TK, realizovano je Eksterno testiranje učenika srednjih tehničkih škola sa području Tuzlanskog kantona za školsku 2017/18 godinu....


18.4.2018
Slika

Projekat „Razvijanje čitalačke kulture i navika učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“ -nastavak aktivnosti

17.4.2018. e u Osnovnoj školi „Mejdan“ započela podjela knjiga u sklopu zajedničkog trogodišenjeg projekta Rotary Club-a i Pedagoškog zavoda Tuzla, u koji će biti uključeno svih 88 škola sa područja TK....


11.4.2018
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

Dana 11.04.2018.godine održan je sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova TK čiji je domaćin bila Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla na čelu sa direktoricom Sanjom Karić....


3.4.2018
Slika

Počela realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

U ponedjeljak, 2.4.2018.godine počela je realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi...


20.3.2018
Slika

Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla realizovao je petodnevnu obuku za profesore/ice razredne nastave koji će u nedostatku profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona....


14.3.2018
Slika

Seminar za školske administratore - eksterno testiranje za srednje tehničke škole

U okviru priprema za provođenje Eksternog testiranja u srednjim tehničkim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018.godini, dana 14.03.2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda, održan je seminar za školske administratore....