Zakoni i pravilnici iz srednjeg obrazovanja i odgoja


Dokumenti
1,1 MB Pravilnik o kriterijima za upis učenika u prvi razred 07/23
635 KB Pravilnik o organizaciji takmičenja učenika srednjih škola TK Sl.N. TK 01/23
299 KB Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevnima nasilja među i nad djecom
1,9 MB Pravilnik o sadržaju i vođenju dokumentacije učenika Srednjih škola TK 9/98
315 KB Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i vođenju dokumentacije ... 3/10
47 KB Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika Srednjih škola 10/96
155 KB Pravilnik o polaganju maturskog i završnog ispita ... - modularni NPP
150 KB Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju ... - modularni NPP
0 B Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14
795 KB Pedagoški standardi za srednje škole
160 KB Pravilnik o organizaciji, vremenu i polaganju dopunskih i razrednih i popravnih ispita učenika (Sl.novine TK 2/11)
791 KB Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju dokumentacije u srednjoj školi (modularni NPP) Sl.Novine TK 3/10
215 KB Pravilnik o povredama radnih dužnosti ... 09/14
605 KB Pravilnik o ocjenjivanju rada i stjecanju višeg stručnog zvanja ... Sl.Novine TK 3/10
574 KB Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju dokumentacije u srednjoj školi (svjedodžbe) Sl.Novine TK 3/10
136 KB Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama 01/15
2,5 MB Kriteriji za ocjenjivanje direktora srednjih škola 12/16
1,9 MB Pravilnik o postupku osnivanja i načinu rada VR učenika SŠ 01/17
2,8 MB Izmjena Pedagoških standarda i opštih normativa za srednje obrazovanje Sl.N.TK 11/17
202 KB Pravilnik o postupku utvrđivanja odgovornosti direktora SŠ - Sl.Novine TK 16/18
893 KB Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst (Službene Novine TK 10/2020)
180 KB Pedagoški standardi - Izmjene standarda za srednje škole Sl.Novine TK 14/2020
248 KB Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju ...
184 KB Popis Srednjih škola upisanih u Registar
219 KB Pravilnik o načelima i postupku zaštite djece od diskriminacije ...SŠ Sl.N TK 03/21 ...
241 KB Zakon o Izmjeni i dopuni Zakona SO Sl.N TK 08/21
123 KB Zakon o Izmjeni i dopuni Zakona SO Sl.N TK 11/21
191 KB Zakon o Izmjeni i dopuni Zakona SO Sl.N TK 22/21
208 KB Uputstvo u zasnivanju radnog .... instruktivna nastava SS Sl.N TK 14/20
839 KB Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije ... u srednjoj stručnoj školi Sl.N TK 11/08
839 KB Pravilnik o sadrzaju i vođenju dokumentacije u srednjoj stručnoj školi (Sl.N. TK 11/08)
279 KB Pravilnik o obilježavanju značajnijih datuma u školi