Nastavni planovi i programi za srednje obrazovanje


ZAJEDNIČKE JEZGRE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA
 
Smjernice za implementaciju ZJNPP
ZJNPP za b/h/s jezike
ZJNPP za strane jezike
ZJNPP za društveno humanističko područje
ZJNPP za historiju
ZJNPP za građansko obrazovanje
ZJNPP za matematičko područje
ZJNPP za tehniku i informatiku definisana na ishodima učenja
ZJNPP za prirodne nauke
ZJNPP za Biologiju, Prirodu, Moja okolina
ZJNPP za Geografiju, Društvo, Moja okolina
ZJNPP za Hemiju
ZJNPP za Fiziku

Zajednička jezgra NPP za gimnaziju

 

KONCEPCIJA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA

za srednje tehničke i stručne škole

 

 

GIMNAZIJA

Informatika JICA
Rješenje o upotrebi NPP i udžbenika

 Udžbenik JICA A

 Udžbenik JICA B

Udžbenik JICA 1 - novi    Priručnik za vježbe

 
ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA
Nastavni Plan
Nastavni programi
1. razred
2. razred
Njemački jezik - prvi strani jezik Fizika
Njemački jezik - drugistrani jezik Matematika
   
   
3. razred 4. razred
Anatomija i fiziologija
Biologija
B H S jezik i književnost
Engleski jezik - prvi strani jezik
Engleski jezik - drugistrani jezik
Njemački jezik - prvi strani jezik
Njemački jezik - drugistrani jezik
Fizika
Hemija
Historija
Matematika
Filozofija
Logika
Psihologija
Sociologija
Osnovi farmakologije
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Geografija
 
Uvod u zdravstvenu struku 3 Uvod u zdravstvenu struku 4
 
GIMNAZIJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Nastavni plan
 
Općeobrazovni predmeti Stručni predmeti
   
B H S jezik i književnost Informatika
 Engleski jezik - I strani jezik Primjena računara - 3.razred

 Engleski jezik - II strani jezik - 1.razred

Primjena računara - 4.razred
 Engleski jezik - II strani jezik - 2.razred Modeli i baze podataka
Njemačkijezik - I strani jezik  Napredne tehnike programiranja - 3.razred
Njemački jezik - II strani jezik   Napredne tehnike programiranja - 4.razred
Latinski jezik  
Matematika 1.razred  
Matematika 2. razred  
Matematika 3. razred  
Matematika 4. razred  
Fizika  
Hemija/ Kemija  
Geografija/ Zemljopis  
Historija/ Povijest  
Muzička kultura  
Likovna kultura  
Tjelesni i zdravstveni odgoj  
Demokratija i ljudska prava  
Filozofija  
Sociologija  
Logika  
Psihologija  
Vjeronauk  
Historija religija  
   
 

TEHNIČKE I SRODNE ŠKOLE

 PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE VET
 Bosanski jezik
 Hrvatski jezik
 Srpski jezik
  Smjernice za razvijanje VET programa

MODULARNI NPP

 Elektrotehnička struka
Opće obrazovni predmeti
Nastavni profil - elektro
 
 TEHNIČKA ŠKOLA
Tehničar elektroenergetike
Tehničar računarstva
Tehničar elektronike
Tehničar mehatronike
 
STRUČNA ŠKOLA
Autoelektričar
Električar
Elektroničar mehaničar
Elektroničar telekomunikacija
 Instalater fotonaponskih sistema - elektroničar
 
 Kozmetičar - Frizer
Kozmetički tehničar - Frizer
 
Drvno prerađivačka struka
Tehničar za obradu drveta - programer na CNC mašinama
 
Saobraćajna struka
Automehatroničar
 
Mašinska struka
Tehničar hidraulike i pneumatike
Mašinski tehničar energetike
 Bravar - cjevar
Automehaničar - dijagnostičar
Građevinska struka
Izolater ovojnice objekta
Grafički dizajner
Slikarski dizajner
 Dizajner prostora
Ekonomska struka
Ekonomski tehničar - carinski smjer
 Ekonomski tehničar - poslovna informatika
Ekonomski tehničar - bankarstvo i osiguranje
Hemijska struka
Hemijski tehničar - nutricionist
Rudarska struka
Rudarski tehničar bušotinskih fluida

STRUČNI PROFILI

 Izmjene NPP-stručni profili gimnazija 9/12
 Nastavni profili gimnazija - latinski jezik 03/14
Nastavni profili gimnazija - latinski jezik 04/15
Nastavni profil gimnazija - informatika 06/15
Nastavni profil - elektro
Nastavni profili - mašinska
Nastavni profili - mašinska izmjene 08/15
Nastavni profili - rudarska
Nastavni profili - geodezija, građevinarstvo 08/08
Nastavni profili - saobraćajna
Nastavni profili - medicinska
 Nastavni profil - medicinska izmjene 06/15
Nastavni profili - zubni tehničar 01/14
Nastavni profili - turističko ugostiteljska 08/08
Nastavni profili - turističko ugostiteljska; izmjene 09/13
Nastavni profili Hemijsko biotehnološka 06/15
Nastavni profili - teksitlna struka
Nastavni profili - poljoprivreda, prerada hrane 08/08
Nastavni profili - poljoprivreda, prerada hrane 09/13
Nastavni profili - poljoprivreda, prerada hrane 06/15
   Nastavni  profili - kozmetičar, frizer, obućar
Nastavni  profili - kozmetičar, frizer 06/15

Nastavni profili - ekonomija, pravo i trgovina 08/08

Nastavni profili - šumarski tehničar 08/08
Nastavni profili - stolar; dopune i izmjene 08/08
 
FAKULTATIVNA NASTAVA ZA SREDNJU ŠKOLU
Odluka o odobravanju realizacije Nastavnih programa po predmetima fakultativne nastave u SŠ
Engleski jezik
Njemački jezik
A1 - 1 engleski jezik A1-1  A1-2  A2-1  A2-2
A1 - 2 engleski jezik  
A2 - 1 engleski jezik Turski jezik
A2 - 2 engleski jezik A1-1  A1-2  A2-1  A2-2
Primjena aplikativnog softvera
Primjena aplikativnog software - a (1-4)