Osnovne škole sa područja općine Živinice


OŠ Prva osnovna škola Živinice

  Kontakt osoba:
Adresa: II Krajiške brigade 19
Grad: 75270 Živinice, BiH
Tel/Fax: +387 35 740 056
e-mail: prva.osnovnaskola@bih.net.ba
Web stranica: http://www.prva-osnovna.com.ba

OŠ Druga osnovna škola Živinice

  Adresa : Druga ulica 46, 75270 Živinice
Telefon : 035/775-045
direktor :
e-mail : druga.osnovna@bih.net.ba
web-stranica : www.drugaosnovnaskola.net

OŠ ''Đurđevik'' Đurđevik, Živinice

  Adresa : Đurđevik bb, Đurđevik 75270
Telefon : 035/762-095
direktor : Amela MEHMEDOVIĆ
e-mail : osdjudjevik@gmail.com
web-stranica : 

OŠ ''Šerići'' Šerići, Živinice 

  Adresa : Šerići bb, 75270 Živinice
Telefon : 035/760-221
direktor :
e-mail : osserici@gmail.com
web-stranica :

OŠ ''Višća'' Višća, Živinice

   Adresa : Višća bb, 75270 Živinice
Telefon : 035/767-248
direktor :
e-mail : viscaos@live.com
web-stranica :

OŠ ''Živinice Gornje'' Živinice Gornje

  Adresa : Gornje Živinice bb, 75270 Živinice
Telefon : 035/746-149
direktor :
e-mail : o.s.g.zivinice@gmail.com
web-stranica :

OŠ ''Dubrave'' Dubrave Donje, Živinice 

  Adresa : Hadžići bb, 75274 Dubrave Donje 
Telefon : 035/813-014
direktor : Esad Bajrić
e-mail :osdubrave@gmail.com
web-stranica :www.osdubrave.com.ba/

OŠ ''Bašigovci'' Bašigovci, Živinice

 

Adresa : Bašigovci bb, 75270 Živinice
Telefon : 035/769-473
direktor :
e-mail : juosbasigovci@hotmail.com
web-stranica : www.osbasigovci.com