Eksterna matura - srednje škole


08.09.2022Održano polaganje Eksterne mature u srednjim školama u augustovskom roku
U periodu od 30.08. do 07.09.2022.godine u okviru redovnog augustovskog roka, održano je polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Na ovam roku polaganju mature su pristupili

13.06.2022Završeno polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona
Sa današnjim danom, završeno je junski rok polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti: Fizika, Engleski jezik i Informatika.

26.05.2022Počelo polaganje Eksterne mature u srednjim školama
Danas, 26.05.2022.godine, sa početkom u 10.00 časova počelo je polaganje mature u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici, danas, polažu Integralni test kao jednu provjeru općeg znanja iz zajedničkih maturalnih oblasti

12.01.2021Web stranica za Eksternu maturu učenika srednjih škola
Opća matura za učenike srednjih škola TK