Ustanove iz oblasti obrazovanja djece sa posebnim potrebama


Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

  Adresa : Krečanska 5, 75000 Tuzla
Telefon : 035/281-427
direktorica : Amela Ćehajić
e-mail : zavodzalmrskola@gmail.com
web-stranica :

JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla 

  Adresa : Husinski rudara 161, 75000 Tuzla
Telefon : 035/312-390
direktor : Amra Imširagić
e-mail : gest.tuz@bih.net.ba
web-stranica :www.gesttuzla.weebly.com