Predškolske ustanove


Javna ustanova „Dječije obdanište“ Banovići

Adresa: Omladinskih radnih brigada bb Banovići
Mjesto: 75290 Banovići, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 876-151
e-mail:
Web stranica:

Javna ustanova „Dječije obdanište“ Doboj Istok

Adresa: Mala brijesnica bb Brijesnica
Mjesto: 74206 Brijesnica, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 723-025
e-mail:
Web stranica:

Javna ustanova dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

  Objekt: centralni
Adresa: Ahmeta Šiljića bb, Gračanica
Mjesto: Gracanica 75320, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 706-631


Objekt: područni
Adresa: Luke bb, Gračanica
Mjesto: 75320, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 704-844

Objekt: područni
Adresa: Kotoruša bb, Gračanica
Mjesto:  75320, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 702-977

Javna ustanova dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac

  Adresa: Hadžiefendijina bb Gradačac
Mjesto: Gradacac 76250, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 821-410

Javna ustanova dječije obdanište „Melča Mustafić“ Srebrenik

  Adresa: 1. Marta bb,Srebrenik
Mjesto: Srebrenik 75350, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 645-716

Javna ustanova dječije obdanište „Naše dijete“ Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: "Pčelica" - centralni
Adresa: Krečanska 3, Tuzla
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 280-062
web: http://www.nasedijete.com.ba


Objekt: "Jelenko"
Adresa: Mustafe ef. Kurta
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 228-505

Objekt: "Lastavica"
Adresa: Klosterska 21
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 252-031

Objekt: "Bambi"
Adresa: Maršala Tita 149
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 252-319

Objekt: "Sunčica"
Adresa: Borisa Kidriča 6
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 262-461

Objekt: "Poletarac"
Adresa: Albina i Franje Herljevića 12
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 272-187

Objekt: "Snjeguljica"
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića bb
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 252-672

Objekt: "Kolibri"
Adresa: Mehmedalije Maka Dizdara 7
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 275-457

Objekt: "Zeko"
Adresa: Aleja bosanskih vladara 28
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 256 594

Objekt: "Ciciban"
Adresa: Hasana Kikića 1, Miladije
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 398 411
 


Privatna predškolska ustanova „Aladin“ Tuzla

  Adresa: Ismeta Mujezinovića 32
Mjesto: Tuzla 75.000, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 275-134
web: http://www.aladintz.com.ba

Javna ustanova „Dječije obdanište“ Živinice

  Adresa: Školska 15, Živinice
Mjesto: 75270 Živinice, BiH
Tel/Fax: +387 (035) 774-389