Predškolske javne ustanove


Javna ustanova „Dječije obdanište“ Banovići

Direktor/ica

AminaAličković

Adresa

UI. Patriotske lige br. 1

Mjesto

Banovići

Kontakt telefon/ fax:

035 876 151    tel-fax   

e-mail

obdanistebanovici@gmail.com

Web stranica

 /

 

Na početku ŠK 2018/19. Godine u Ustanovi je upisano i boravi 118-ero djece u pet odgojnih grupa. Uposleno je petnaest radnika, osam odgajatelja i jedan njegovatelj, te šest ostalih uposlenika.

Predškolska ustanova je mjesto za saradnju i podjelu odgovornosti, poštivanje i čuvanje resursa prirode.

Njegovanje stvaralaštva, djelovanje kritičkog suđenja i logičkog zaključivanja.

Ustanova kod djece razvija um, potiče želju za učenjem i sposobnost primjene naučenog.

Ustanova je otvorena za svaku saradnju i uključivanje svih onih koji su spremni dati doprinos razvoju, unapređenju i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada.

 „Ništa nije dovoljno dobro da nebi moglo biti bolje“


Javna ustanova „Dječije obdanište“ Doboj Istok

Direktor/ica

Emira Skula

Adresa

Brijesnica Mala bb,   74206 Brijesnica Velika,   Doboj Istok

Mjesto

Brijesnica Mala,    Doboj Istok

Kontakt telefon/ fax:

035/ 723 - 025

e-mail

obdanistedi@yahoo.com

Web stranica

 /

 

 

 

Predškolska ustanova u uzlaznoj putanji.

Naš cilj „Dajemo djeci  korjenje  i  krila“

 


Javna ustanova dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

Direktor/ica

Sanela Mehmedović

Adresa

 • Ul. Mejdan Džedid sokak broj 8, 75320 Gračanica – centralni objekat
 • Ul. Zlatnih ljiljana bb, 75320 Gračanica – područni objekat „Luke“
 • Ul. Lamele bb, 75320 Gračanica – područni objekat „Grades“

Mjesto

Gračanica

Kontakt telefon/ fax:

035/706-631; 035/706-627 centralni objekat

035/704-844 područni objekat „Luke“

035/702-977 područni objekat „Grades“

e-mail

nasa_djeca@live.com

Web stranica

/

 

 

 

JU Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica raspolaže sa tri objekta, jedan centralni i dva područna objekta „Luke“ i „Grades“. U pedagošku 2019/2020 godinu upisano je 210-ero djece raspoređenih u 10 odgojno obrazovnih grupa. Broj zaposlenih radnika je 28, od toga 20 radnika su stručna lica za odgojno-obrazovni proces rada a 8 radnika su administrativno-tehnička lica.

 


Javna ustanova dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac

Direktor/ica

Kada Djedović

Adresa

Ul. ,,Hadžiefendijna“ bb

Mjesto

Gradačac

Kontakt telefon/ fax:

035/821-410

e-mail

obdaniste.kolibri@bih.net.ba

Web stranica

/

 

Dječije obdanište „Kolibri“ je jedina registrovana predškolska ustanova na području općine Gradačac.

Osnovani smo 1971.godine pod imenom Angela Kunce, a nakon završetka agresije na BiH 1997.godine obnavlja se rad ustanove, pod sadašnjim imenom.

Ustanova trenutno ima blizu 250 djece, u 9 odgojnih grupa, 2 jasličke, 5 predškolskih i 2 grupe produženog boravka.

Broj radno angažovanih osoba se kreće od 30 do 50 za vrijeme realizacije obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (u periodu april-juni).


Javna ustanova Dječije obdanište „Edina Čamdžić“ Kladanj

Direktor/ica

Salihović Dalida

Adresa

Avdage Hasića br.34

Mjesto

Kladanj

Kontakt telefon/ fax:

061/998-497

e-mail

obdaniste.kladanj@gmail.com

Web stranica

/

 


 

Najveće blago na svijetu su djeca ,

čuvajmo i njegujmo dušu djeteta “Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac

Direktor/ica

AdmirOsmanović

Adresa

Branilaca Bosne bb

Mjesto

Lukavac 75300

Kontakt telefon/ fax:

035/554-993

e-mail

obdanistelukavac@gmail.com

Web stranica

 /


 


 


Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik

Direktor/ica

Erna Suljić, prof.

Adresa

Alije Izetbegovića bb

Mjesto

Srebrenik 75350

Kontakt telefon/ fax:

035/645 716

e-mail

vrticsrebrenik2022@gmail.com

Web stranica

 /

 
Javna ustanova dječije obdanište „Naše dijete“ Tuzla

Direktor/ica

Karić Sanja

Adresa

Krečanska br.3

Mjesto

Tuzla

Kontakt telefon/ fax:

035 369 920 ; 035 369 921

e-mail

n-dijete@bih.net.ba

Web stranica

www.nasedijete.ba

 

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ je institucija od posebnog društvenog značaja. Bavi se odgojem, obrazovanjem, brigom i smještajem djece uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu, i program produženog boravka.

U svom sastavu Ustanova ima 10 vrtića:

1.„SUNČICA“ BorisaKidriča 6;

      035/369-939

2.“PČELICA“ Krečanska 3;

      035/369-920

3.“POLETARAC“ Albina Herljevića 12; 

      035/369-936

4.“KOLIBRI“ Stupine B7;

      035/369-941

5.“LASTAVICA“  Klosterska 21;

      035/369-940

6.“BAMBI“ Titova 149;

      035/369-934

7. „JELENKO“ Mustafe efendije Kurta;

      035/369-935

8.“ZEKO“ Aleja bosanskih vladara 28;

      035/369-933

9.“SNJEGULJICA“ Titova 6B;

      035/369-932

10.“CICIBAN“Hasana Kikića 1;

      035/369-938


U okviru redovne djelatnosti u Ustanovi se provode sljedeći programi:

 • Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja,
 • Program produženog boravka,
 • Program Obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu,
 • Specijalizovani programi (Mala škola sporta, Škola engleskog jezika i Mala škola plesa)
 • Program zdravstvene zaštite
 • Program građanskog obrazovanja
 • Program jačanja roditeljskih kompetencija

Programsko usmjerenje polazi od humanističko-razvojnog pristupa: dijete je vrijednost po sebi koja se prihvata kao jedinka, uvažava se njegovo dostojanstvo i stalno razvija pozitivan identitet, ističe se aktivna i kreativna priroda djeteta, primjena demokratskih načela u odgoju, značaj učenja kao proces kroz koji se čovjek adaptira, mijenja i postaje sve kompetentniji tokom života.

Organizacijski imamo tri službe:

 • Pedagošku službu,
 • Službu za pravne, kadrovske i opće poslove i
 • Službu za ekonomsko-finansijske poslove.

Tim za praćenje psiho-fizičkog razvoja djece predškolske dobi čine 2 pedagoga – psihologa, 3 defektologa logopeda, 1 somatoped i profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

U radu sa djecom aktivno učestvuje stručan kadar koji se permanentno educira putem Radionica interaktivnog učenja, ogledno-uglednih aktivnosti i proučavanjem stručne literature, stručnih predavanja i seminara na nivou Kantona i države Bosne i Hercegovine.

Odgajatelji i stručni saradnici prihvataju svako dijete kao individuu, koriste  razvojno-primjerene metode poučavanja koje se nastavljaju na  postojeća  znanja i iskustava djece te ih podstiču da postavljaju pitanja, učestvuju  u raspravi, obrazlažu odgovore i zaključke i tako uvode djecu u nova saznanja, osiguravajući im brojne izvore informacija kako bi poboljšali njihovo učenje.

 


Javna ustanova „Dječije obdanište“ Živinice

Direktor/ica

Sabina Andelić

Adresa

25 novembar br.3

Mjesto

Živinice

Kontakt telefon/ fax:

035 774 389

e-mail

djecijeobdanistezivinice@hotmail.com

Web stranica

 /

 


U pedagoškoj 2018/19 upisano je 277 djece, raspoređeno u deset (10) odgojnih grupa uz dodatnu školsku grupu kao jedanaestu.

Zaposlen je trideset i jedan (31) uposlenik od čega dvadeset i dva (22) zaposlenika na neodređeno vrijeme.