Osnovne škole sa područja općine Doboj Istok


OŠ ''Brijesnica'' Doboj-istok

  Adresa : Brijesnica Velika bb, 74206 Brijesnica Velika
Telefon : 035/723-454
direktor :
e-mail : juosvbrijesnica@gmail.com
web-stranica : www.osbrijesnica.com.ba

OŠ ''Klokotnica'' Doboj-istok

  Adresa : Klokotnica bb, 74207 Klokotnica
Telefon : 035/722-121
direktor :
e-mail : skola.klokotnica@bih.net.ba
web-stranica : www.klokotnicajuos.com