Osnovne škole sa područja općine Kladanj


OŠ ''Kladanj'' Kladanj

  Adresa : Kladanjskih brigada 28, 75280 Kladanj
Telefon : 035/621-094
direktor : Edina Hajdarević
e-mail : os.kladanj@montk.gov.ba
web-stranica : www.os-kladanj.edu.ba

OŠ ''Stupari'' Stupari, Kladanj

 

  Adresa : Stupari bb, 75283 Stupari
Telefon : 035/622-400
direktor :  Muriz Hajdarević
e-mail : os.stupari@montk.gov.ba
web-stranica : www.stupari.com.ba