Osnovne škole sa područja općine Banovići


OŠ ''Banovići'' Banovići

  Adresa : Omladinski radnih brigada 4, 75290 Banovići
Telefon : 035/876-214
direktor :
e-mail : osnovnaskola.ban@gmail.com
web-stranica : www.osbanovici.tripod.com

OŠ ''Grivice'' Banovići

  Adresa : Božićka Banovića 4, 75290 Banovići
Telefon : 035/871-150
direktor :
e-mail : juos.grivice@bih.net.ba
web-stranica : www.grivice.com

OŠ ''Banovići Selo'' Banovići Selo, Banovići

  Adresa : Banovići Selo bb, 75290 Banovići
Telefon : 035/872-105
direktor :
e-mail : sb.skola@bih.net.ba
web-stranica : www.skola-banovici-selo.com

OŠ ''Seona'' Aljkovići, Banovići 

  Adresa : Aljkovići bb, 75290 Banovići
Telefon : 035/883-440
direktor :
e-mail : os.seona@bih.net.ba
web-stranica : 

OŠ ''Treštenica'' Treštenica, Banovići

  Adresa : Treštenica bb, 75290 Banovići
Telefon : 035/890-445
direktor :
e-mail : skolatrestenica@gmail.com
web-stranica :