Osnovne škole sa područja općine Banovići


OŠ ''Banovići'' Banovići

 

Adresa : Omladinski radnih brigada 4, 75290 Banovići
Telefon : 035/876-214
direktor : Admir Modrić
e-mail : os.banovici@montk.gov.ba
web-stranica : www.osbanovici.tripod.com


OŠ ''Grivice'' Banovići

  Adresa : Božićka Banovića 4, 75290 Banovići
Telefon : 035/871-150
direktor : Elvira Jusić
e-mail os.grivice@montk.gov.ba
web-stranica : www.grivice.com

OŠ ''Banovići Selo'' Banovići Selo, Banovići

  Adresa : Banovići Selo bb, 75290 Banovići
Telefon : 035/872-105
direktor : Edis Hasić
e-mail : os.banoviciselo@montk.gov.ba
web-stranica : www.skola-banovici-selo.com

OŠ ''Seona'' Aljkovići, Banovići 

  Adresa : Aljkovići bb, 75290 Banovići
Telefon : 035/883-440
direktor : Senad Varešević
e-mail : os.seona@montk.gov.ba
web-stranica : 

OŠ ''Treštenica'' Treštenica, Banovići

  Adresa : Treštenica bb, 75290 Banovići
Telefon : 035/890-445
direktor : Šefik Zrnanović
e-mail : os.trestenica@montk.gov.ba
web-stranica :