Osnovne škole sa područja općine Čelić


OŠ '' Čelić'' Čelić 

  Adresa : Alije Izetbegovića 61, 75246 Čelić
Telefon : 035/668-080
direktor : Mirza Šadić
e-mail: os.celic@montk.gov.ba
web-stranica : www.oscelic.edu.ba

OŠ ''Humci'' Čelić

  Adresa : Odreda Vjetrenik 8, Donji Humci, 75244 Humci
Telefon : 035/667-000
direktor : Amir Mehmedović
e-mail : os.humci@montk.gov.ba
web-stranica : www.oshumci.com.ba

OŠ ''Vražići'' Čelić

  Adresa : Abdulaha Kovačevića 50, 75248 Vražići
Telefon : 035/663-090
direktor : Munever Džuzdanović
e-mail : os.vrazici@montk.gov.ba
web-stranica :