Uposlenici


<

Izet Numanović, prof.

v.d. Direktora

direktor@pztz.ba

Telefon: 035 320 220

 Sanela Dedić, dipl.pravnik

Sekretar

Telefon: 035 320 237

e-mail: sekretar@pztz.ba

mr.sc.Mehdin Selimović, prof.

Stručni savjetnik za obrazovanje - biologija

elefon: 035 / 320 223

e-mail: smehdin@pztz.ba

 

prof.dr.Hariz Agic

Strucni savjetnik za obrazovanje - matematika

Telefon: 035 320 227

e-mail: ahariz@pztz.ba

 

dr.sc.Đulaga Hadžić, dipl.ing.el.

Stručni savjetnik za informacione sisteme u obrazovanju

djulaga.hadzic@pztz.ba

Telefon: 035 320 239

 

 

Azra Mujkanovic, prof.

Strucni savjetnik za obrazovanje - bosanski, srpski i hrvatski jezik i književnost

Telefon: 035 320 222

e-mail: mazra@pztz.ba

 

Zlatko Ibrišimović, dipl.ing.mašinstva

Stručni savjetnik za obrazovanje - područje srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

Telefon: 035 320 214

e-mail: izlatko@pztz.ba

 Josip Vojnić, dipl.ing.el.

Stručni savjetnik za elektro struku, tehničku odgoj i informatiku

Telefon: 035 / 320 228

e-mail: admin@pztz.ba

 
Medira Ćulum, prof.
geografije

Stručni savjetnik za obrazovanje - geografija

Telefon: 035 320 222

e-mail: cmedira@pztz.ba
 

 

 mr.sc. Mersed Šljivic

prof. historije i geografije i dpl.pravnik

Strucni savjetnik za obrazovanje - historija

Telefon: 035 320 226

e-mail:smersed@pztz.ba

 

 Zumra Šahović, prof.

Stručni savjetnik za obrazovanje - razredna nastava

Telefon: 035 320 235

e-mail: szumra@pztz.ba

  Denis Suljendić, prof.

Stručni savjetnik za obrazovanje - fizika

Telefon: 035 / 320 224

e-mail: sdenis@pztz.ba

Mušanović Nermina, dipl.ecc.

Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove, analizu i kontrolu

Telefon: 035 320 236

e-mail: mnermina@pztz.ba

 

Sedina Salihović

Viši referent - Tehnički sekretar

Telefon: 035 320 220

e-mail: ssedina@pztz.ba

 

Esmir Tanović

Viši referent - vozač

Telefon: 035 320 220