Osnovne škole sa područja općine Srebrenik


OŠ ''Prva osnovna škola'' Srebrenik

  Adresa : Alije Izetbegovića 2, 75350 Srebrenik
Telefon : 035/647-260
direktor :
e-mail : prva.os@gmail.com
web-stranica : www.prvaos.net

OŠ ''Druga osnovna škola'' Srebrenik

  Adresa : Meše Selimovića bb, 75350 Srebrenik
Telefon : 035/647-091
direktor :
e-mail : druga.osnovna@bih.net.ba
web-stranica : www.drugaos-srebrenik.com.ba

JU OŠ ''Podorašje'' Srebrenik

  Adresa : Podorašje bb, 75350 Srebrenik
Telefon : 035/651-979
direktor :
e-mail : os.pod@hotmail.com
web-stranica :

OŠ "Tinja" Srebrenik

  Kontakt osoba:
Adresa: 75 357 Tinja, BiH
Tel/Fax: +387 35 651 619
Tel: +387 35 651 619
e-mail: os.tinja@bih.net.ba
Web stranica:

OŠ ''Duboki Potok'' Srebrenik

 

  Adresa : Duboki Potok bb, 75358 Duboki Potok
Telefon : 035/653-098
direktor :
e-mail : skola.dubokipotok@gmail.com
web-stranica : www.osdpotok.edu.ba

OŠ ''Rapatnica'' Srebrenik

  Adresa : Novo Naselje Luka bb, 75350 Srebrenik
Telefon : 035/696-054
direktor :
e-mail : o.s.rapatnica@bih.net.ba
web-stranica :

OŠ ''Sladna'' Srebrenik

  Adresa : Sladna bb, 75353 Sladna Srebrenik
Telefon : 035/654-254
direktor :
e-mail : ossladna@hotmail.com
web-stranica : www.ossladna.blogspot.com

OŠ ''Špionica'' Špionica, Srebrenik

 

Adresa : Špionica bb, 75350 Srebrenik
Telefon : 035/650-022
direktor : Saša Nišandžić
e-mail : spionica27@gmail.com
web-stranica :