Stručno usavršavanje


25.06.2019Peta međunarodna konferencija profesora engleskog jezika TETA 2019
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Tuzli se 14. i 15. juna 2019. održala peta međunarodna TETA konferencija čija je ovogodišnja tema ''Reflect, Reshape, Refresh''.

19.06.2019Održan seminar na temu "Parnični postupak"
U okviru stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju, u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona je dana 17.06.2017. godine održan seminar za sekretare osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu: Parnični postupak.

29.04.2019Završena još dva Oracle Academy treninga za nastavnike informatike osnovnih i srednjih škola
Kao nastavak saradnje između Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ORACLE Academy, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i JU MS elektrotehička škola Tuzla u periodu od 21. januara do 26. aprila 2019.godine održana su još ..

23.04.2019Održani seminari za sekretare osnovnih škola
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održani su seminari za sekretare osnovnih škola i to..

09.04.2019Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu, organizuje se seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom.

02.04.2019Održan seminar za školske administratore za provođenje eksternog testiranja i sekretare škola u srednjim tehničkim školama
U okviru priprema za održavanje Eksternog testiranja za učenike srednjih tehničkih škola i tipova gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola.

19.03.2019Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature i sekretare škola u općim gimnazijama
U okviru priprema za održavanje Eksternog mature za učenike općih gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola.

12.03.2019Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla završena je petodnevna obuka za profesore/ice razredne nastave koji će u slučaju nedostatka profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi ...

05.03.2019Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama
U okviru priprema za održavanje četvrte Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore.

18.01.2019Održan seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti
U četvrtak, 17. januara 2019. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli održan je seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti.