Stručno usavršavanje


29.12.2021Obuka direktora osnovnih i srednjih škola TK
U Pedagoškom zavodu TK se u periodu od 22.12.20021. do 13.01.2022. godine se izvodi pobuka direktora koji su u prvom mandatu, 55 iz osnovnih škola i 25 iz srednjih škola.

16.12.2021Održane obuke iz primjene Indeksa inkluzivnosti za uposlenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona
Savjetnici Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona su u periodu od 06.12.- 09.12.2021. godine održali niz dvodnevnih obuka

23.11.2021Održan online seminar za održavanje online seminara
U sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenika Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održan je seminar pod nazivom: „Online seminar za održavanje online seminara“. Ovaj seminar imao je za cilj podizanje nivoa kompetencija

28.10.2021Održan Online seminara za predškolske ustanove
U sklopu daljne izgradnje i implementacije OPIS informacionog sistema u oblasti predškolskog obrazovanja, u červrtak 28.10.2021.godine održan je Online seminar, sa početkom u 11.00 časova.

21.04.2021Održan on-line seminar za modul Nastava - osnovne škole
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja školskih administratora za modul Nastava za osnovne škole u sklopu razvoja, implementacije i održavanja Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS)

14.04.2021Održan on-line seminar za školske administratore za maturu u srednjim školama
U sklopu priprema za sprovođenje polaganja Mature za učenike srednjih škola Tuzlanskog kantona, 14.04.2021.godine, održan je on-line seminar za školske administratore u srednjim školama. Na seminaru je prezentiran modul Matura SŠ 2021 u

02.04.2021Održan drugi on-line seminar za modul Nastava - srednje škole
U sklopu pripreme za dovršetak cjelovite implementacije Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS) OPIS u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za delegirane osobe koji će administrirati i

26.03.2021Održan on-line seminar za modul Nastava - srednje škole
U sklopu pripreme za dovršetak cjelovite implementacije Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS) OPIS u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za delegirane osobe koji će administrirati i

18.03.2021Održan on-line seminar za školske administratore za malu maturu
U sklopu priprema za sprovođenje Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je on-line seminar za školske administratore za eksternu maturu. Na seminaru je prezentiran modul Mala matura 2021 u okviru OPIS informacionog sistema.

19.02.2021Prijava na seminar za nastavnike-profesore fizike
Prijava na seminar za nastavnike-profesore fizike