Stručno usavršavanje


15.04.2024Seminar za nastavnike historije sa područja TK
Zbog potrebe stručnog usavršavanja nastavnika i profesora historije, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizovao je seminar pod nazivom “Državnost Bosne i Hercegovine”

27.03.2024Završena još jedna petodnevna obuka za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu
Nakon januarske obuke,u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, ponovo je u periodu od 18. do 22. marta, održana još jedna obuka za realizaciju

14.03.2024Održano stručno predavanje za sekretare osnovnih i srednjih škola
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

08.03.2024Održan online seminar za školske administratore za informacione sisteme, sekretare i pedagoge srednjih škola
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja koje provodi Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kao i usklopu priprema za održavanje Eksterne mature u srednjim školama

29.02.2024Održana dva online seminara za dvije grupe školskih administratora za informacione sisteme, sekretare i pedagoge osnovnih škola
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja koje provodi Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kao i usklopu priprema za održavanje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana su dva online

29.02.2024Seminar za školske bibliotekare osnovnih i srednjih škola
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za školske bibliotekare osnovnih i srednjih škola sa područja TK

20.02.2024Održani seminari za novu grupu nastavnika razredne nastave
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u okviru redovnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih škola Tuzlanskog kantona, održan je treći, od planirana četiri.dana edukacija za nastavnike razredne nastave.

12.02.2024Seminari za nastavnike razredne nastave - rad sa roditeljima, rad u kombinovanom odjeljenju i manifestacije neprihvatljiv oblika ponašanja kod djece
U okviru redovnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, a u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona održan je drugi, od planirana četiri dana edukacija za nastavnike razredne nastave.

05.02.2024Seminar za nastavnike razredne nastave
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u okviru redovnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, održan je 1.dan seminara

31.01.2024Završena petodnevna obuka namijenjena profesorima razredne nastave i pedagozima za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla je i ove godine realizovao, kao svoju redovnu aktivnosti, petodnevnu obuku za profesore razredne nastave i pedagoge. Na početku obuke sve učesnike u ime