Stručno usavršavanje


09.04.2019Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu, organizuje se seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom.

02.04.2019Održan seminar za školske administratore za provođenje eksternog testiranja i sekretare škola u srednjim tehničkim školama
U okviru priprema za održavanje Eksternog testiranja za učenike srednjih tehničkih škola i tipova gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola.

19.03.2019Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature i sekretare škola u općim gimnazijama
U okviru priprema za održavanje Eksternog mature za učenike općih gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola.

12.03.2019Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla završena je petodnevna obuka za profesore/ice razredne nastave koji će u slučaju nedostatka profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi ...

05.03.2019Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama
U okviru priprema za održavanje četvrte Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore.

18.01.2019Održan seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti
U četvrtak, 17. januara 2019. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli održan je seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti.

17.12.2018Održan dvodnevni seminar za profesore bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti - tehničke i srodne škole
U okviru stručnog usavršavanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola, te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika, održan je dvodnevni seminar za profesore ...

22.10.2018Održan seminar za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola
U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola sa područja TK.

23.11.2018Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke
Dana 22.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore TK, a u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, održan je seminar/stručno usavršavanje za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke.

17.11.2018Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona
Dana 15.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore TK, a u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, održan je seminar/stručno usavršavanje za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona.