Stručno usavršavanje


23.09.2022Održani seminari za školske administratore za informacione sisteme
U sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja i implementacije OPIS informacionog sistema u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, održana su dva online seminara za školske administratore za informacione sisteme.

02.09.2022TEACH Primary trening organizovan za savjetnike Pedagoškog zavoda TK
Savjetnici iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sudjeluju u Mostaru na trodnevnom trenigu za opservatore TEACH Primary alata koji provodi proMENTE podržanog od Svjetske banke.

08.07.2022Završen drugi modul obuke za nastavnike/ce razredne nastave
U utorak, 28.06.2022.godine, završen je drugi modul obuke u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

11.04.2022Završen prvi modul dvodnevne obuke za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola
Završen je prvi modul dvodnevne obuke u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola

23.03.2022Održan online seminar za školske administratore za Maturu u srednjim školama
U sklopu priprema za provođenje polaganja Mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore za OPIS informacioni sistem, module Nastava i Matura.

15.03.2022Završen ciklus jednodnevnih seminara za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova
U subotu, 12.03.2022.godine završen je ciklus jednodnevnih seminara u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz

08.03.2022Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla realizuje petodnevnu obuku za profesore/ice razredne nastave koji će zbog nedostatka profesora/ica predškolskog ogdoja biti angažirani/e na provedbi

04.03.2022Održan online seminar za školske administratore za Eksternu maturu u osnovnim školama
U sklopu priprema za provođenje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore za OPIS informacioni sistem, module Nastava i Mala matura.

21.02.2022Održan jednodnevni seminar za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
U subotu, 19.02.2022.godine Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla organizirao je jednodnevni seminar (treći dan po redu) za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

28.01.2022Održan jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola TK-a
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola sa područja TK.