Seminari


22.10.2018Održan seminar za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola
U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola sa područja TK.

23.11.2018Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke
Dana 22.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore TK, a u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, održan je seminar/stručno usavršavanje za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke.

17.11.2018Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona
Dana 15.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore TK, a u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, održan je seminar/stručno usavršavanje za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona.

13.11.2018Održan seminar za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola
U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla održan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola sa područja TK.

17.09.2018Javni poziv za prijavu na seminare zaposlenika u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2018.godini
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na seminarima u 2018.godini određenih Planom seminara donesenim od strane Pedagoškog zavoda TK, broj: D-21/1-38-021377/18 od 10.09.2018.godine.

17.09.2018Javni poziv za realizatore seminara za zaposlenike u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2018.godini
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za realizatore seminara u 2018.godini određenih Planom seminara donesenim od strane Pedagoškog zavoda TK, broj: D-21/1-38-021377/18 od 10.09.2018.godine.