Aktuelnosti

29.02.2024

Održana dva online seminara za dvije grupe školskih administratora za informacione sisteme, sekretare i pedagoge osnovnih škola
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja koje provodi Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kao i usklopu priprema za održavanje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana su dva online
Ostale vijesti iz Aktuelnosti
29.2.2024.Održan sastanka Kantonalne maturalne komisije za polaganje mature u srednjim školama
29.2.2024.Seminar za školske bibliotekare osnovnih i srednjih škola
26.2.2024.Manifestacijom „Jezik moj bosanski“ obilježen Dan maternjeg jezika
20.2.2024.Održani seminari za novu grupu nastavnika razredne nastave
12.2.2024.Seminari za nastavnike razredne nastave - rad sa roditeljima, rad u kombinovanom odjeljenju i manifestacije neprihvatljiv oblika ponašanja kod djece
9.2.2024.Radni sastanak sa predstavnicima JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
6.2.2024.Radni sastanak u Pedagoškom zavodu sa predstavnicima Muslim Aid Asssociation
5.2.2024.Seminar za nastavnike razredne nastave
31.1.2024.Održan sastanak sa predsjednicima općinskih aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona
31.1.2024.Završena petodnevna obuka namijenjena profesorima razredne nastave i pedagozima za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu
31.1.2024.Sastanak sa Aktivom nastavnika turskog jezika i predstavnicima Yunus Emre Sarajevo
30.1.2024.Kamp za matematiku za srednje škole
30.1.2024.Seminar za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola
29.1.2024.Informacija o održanom seminaru za nastavno osoblje matematike osnovnih i srednjih škola
29.1.2024.Održan seminar za nastavnike Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti srednjih škola Tuzlanskog kantona
29.1.2024.Seminar za nastavnike osnovnih škola za rad u inkluzivnom obrazovanju
25.1.2024.Održan seminara za nastavnike fizike u osnovnim i srednjim školama
25.1.2024.Održan seminar za nastavnike geografije
24.1.2024.Završena dvodnevna obuka za pedagoge
22.1.2024.Seminari za nastavnike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona
19.1.2024.Svečani prijem za osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona koje su u školskoj 2022/23. godini ostvarile značajne rezultate
19.1.2024.Održan seminar za nastavnike engleskog jezika osnovnih i srednjih škola
18.1.2024.Održan seminar za nastavnike biologije osnovnih i srednjih škola
17.1.2024.Održan seminar za nastavnike mašinske struke
15.1.2024.Seminar nastavnika građevinsko-geodetske struke
12.1.2024.Sastanak sa predstavnicima Gimnazije “Ismet Mujezinović" Tuzla - manifestacija “Shakespeare Day”
4.1.2024.Edukacije nastavnog osoblja osnovnih škola Tuzlanskog kantona koji rade sa učenicima sa preprekama u učenju
25.12.2023.Promocija učenika koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u školskoj 2022/23. godini
22.12.2023.Objava rezultata vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2022./2023.godinu
20.12.2023.Promocija učenika generacije osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini
14.12.2023.Informacioni Sistem za Kontrolu Obrazovanja Odraslih i Monitoring (ISKOOM)
13.12.2023.Sjednica Aktiva direktora predškolskih ustanova u suradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona
11.12.2023.Pripreme za akademije: „Učenici generacije“ i „Učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima“
29.11.2023.Prevencija ovisnosti kockanja među srednjoškolcima
28.11.2023.Vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2022/2023. Godinu
9.10.2023.Radni sastanak sa predstavnicima Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije (Republika Hrvatska)
9.10.2023.Dan učitelja -5. oktobar 2023. godine
25.9.2023.Održan završni sastanak Komisije za izradu kataloga pitanja iz predmeta Geografija za potrebe takmičenja učenika srednjih škola
21.9.2023.Održan završni sastanak Komisije za izradu kataloga pitanja iz predmeta Geografija za potrebe takmičenja učenika VII razreda osnovnih škola
14.9.2023.Sastanak sa predmetnom komisijom – za učenike koji rade prema prilagođenim programima
12.9.2023.Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova TK
8.9.2023.Završeno polaganje mature za učenike srednjih škola u majsko-junskom, vanrednom junskom i augustovskom roku za 2022./2023.školsku godinu
7.9.2023.Sastanak Aktiva direktora srednjih škola Tuzlanskog kantona
7.9.2023.Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja Roma, OSCE-a i Ministarstva obrazovanja
1.9.2023.Seminar za nastavnike razredne nastave u Gradačcu
31.8.2023.Održan seminar za nastavnike razredne nastave u Gračanici
31.8.2023.Kao plod saradnje Pedagoškog zavoda TK i Pedagošlkog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona ...
31.8.2023.Seminari za nastavnike, stručne saradnike i saradnike te rukovodioce osnovnih i srednjih škola
31.8.2023.Seminar za nastavno osoblje matematike osnovnih i srednjih škola TK
22.6.2023.Bronzane medalje na Evropskoj olimpijadi iz Fizike