Aktuelnosti

11.06.2024

Održana Eksterna matura u srednjim školama Tuzlanskog kantona
Dana 04.06.2024.godine u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je eksterni dio Mature za učenike završnih razreda. Za polaganje Mature prijavilo se 2481 učenik
Ostale vijesti iz Aktuelnosti
10.5.2024.Sastanak predstavnika Pedagoškog zavoda sa v.d.direktora Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju gospođom Aišom Halilović
7.5.2024.Izvještaj iz studijske posjete Italiji u cilju unapređenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja na Tuzlanskom kantonu
25.4.2024.Održana Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona
15.4.2024.Seminar za nastavnike historije sa područja TK
11.4.2024.Nadzor nad radom Predškolskih ustanova i realizacijom Obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja.
5.4.2024.Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja krajnji je cilj saradnje GIZ-a i resornog Ministarstva
5.4.2024.Uskoro počinje obuka odraslih za montere fotonaponskih sistema, jedan je od zaključaka okruglog stola Centra za ekologiju i energiju Tuzla
29.3.2024.Održan sastanak Kolegija direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
29.3.2024.Održan okrugli sto na temu uvođenja Romskog jezika i kulture u osnovne škole Tuzlanskog kantona
27.3.2024.Završena još jedna petodnevna obuka za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu
18.3.2024.Terenski rad - posjete školama Tuzlanskog kantona
14.3.2024.Održano stručno predavanje za sekretare osnovnih i srednjih škola
8.3.2024.Održan online seminar za školske administratore za informacione sisteme, sekretare i pedagoge srednjih škola
5.3.2024.Obrazovne institucije TK obilježile Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
29.2.2024.Održana dva online seminara za dvije grupe školskih administratora za informacione sisteme, sekretare i pedagoge osnovnih škola
29.2.2024.Održan sastanka Kantonalne maturalne komisije za polaganje mature u srednjim školama
29.2.2024.Seminar za školske bibliotekare osnovnih i srednjih škola
26.2.2024.Manifestacijom „Jezik moj bosanski“ obilježen Dan maternjeg jezika
20.2.2024.Održani seminari za novu grupu nastavnika razredne nastave
12.2.2024.Seminari za nastavnike razredne nastave - rad sa roditeljima, rad u kombinovanom odjeljenju i manifestacije neprihvatljiv oblika ponašanja kod djece
9.2.2024.Radni sastanak sa predstavnicima JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
6.2.2024.Radni sastanak u Pedagoškom zavodu sa predstavnicima Muslim Aid Asssociation
5.2.2024.Seminar za nastavnike razredne nastave
31.1.2024.Održan sastanak sa predsjednicima općinskih aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona
31.1.2024.Završena petodnevna obuka namijenjena profesorima razredne nastave i pedagozima za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu
31.1.2024.Sastanak sa Aktivom nastavnika turskog jezika i predstavnicima Yunus Emre Sarajevo
30.1.2024.Kamp za matematiku za srednje škole
30.1.2024.Seminar za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola
29.1.2024.Informacija o održanom seminaru za nastavno osoblje matematike osnovnih i srednjih škola
29.1.2024.Održan seminar za nastavnike Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti srednjih škola Tuzlanskog kantona
29.1.2024.Seminar za nastavnike osnovnih škola za rad u inkluzivnom obrazovanju
25.1.2024.Održan seminara za nastavnike fizike u osnovnim i srednjim školama
25.1.2024.Održan seminar za nastavnike geografije
24.1.2024.Završena dvodnevna obuka za pedagoge
22.1.2024.Seminari za nastavnike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona
19.1.2024.Svečani prijem za osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona koje su u školskoj 2022/23. godini ostvarile značajne rezultate
19.1.2024.Održan seminar za nastavnike engleskog jezika osnovnih i srednjih škola
18.1.2024.Održan seminar za nastavnike biologije osnovnih i srednjih škola
17.1.2024.Održan seminar za nastavnike mašinske struke
15.1.2024.Seminar nastavnika građevinsko-geodetske struke
12.1.2024.Sastanak sa predstavnicima Gimnazije “Ismet Mujezinović" Tuzla - manifestacija “Shakespeare Day”
4.1.2024.Edukacije nastavnog osoblja osnovnih škola Tuzlanskog kantona koji rade sa učenicima sa preprekama u učenju
25.12.2023.Promocija učenika koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u školskoj 2022/23. godini
22.12.2023.Objava rezultata vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2022./2023.godinu
20.12.2023.Promocija učenika generacije osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini
14.12.2023.Informacioni Sistem za Kontrolu Obrazovanja Odraslih i Monitoring (ISKOOM)
13.12.2023.Sjednica Aktiva direktora predškolskih ustanova u suradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona
11.12.2023.Pripreme za akademije: „Učenici generacije“ i „Učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima“
29.11.2023.Prevencija ovisnosti kockanja među srednjoškolcima
28.11.2023.Vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2022/2023. Godinu