Osnovne škole sa područja općine Lukavac


OŠ ''Lukavac Grad'' Lukavac

  Adresa : Derviša Sušića bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/554-199
direktor :
e-mail : os.lukavacgrad@bih.net.ba
web-stranica : www.lukavac-grad.com.ba

OŠ ''Lukavac Mjesto'' Lukavac

  Adresa : Tuzlanskog partizanskog odreda bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/576-522
direktor :
e-mail : oslukavacmjesto@hotmail.com
web-stranica : http://oslukavacm.com.ba/

OŠ ''Dobošnica'' Dobošnica, Lukavac

  Adresa : Donja Dobošnica bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/577-078
direktor :
e-mail : os.dobos@yahoo.com
web-stranica : www.skoladobosnica.wordpress.com

OŠ ''Gnojnica'' Gnojnica, Lukavac

  Adresa : Gnojnica bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/575-230
direktor :
e-mail : osgnojnica@gmail.com
web-stranica : www.osgnojnica.weebly.com

OŠ ''Poljice'' Poljice, Lukavac 

   Adresa : Poljice bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/540-698
direktor :
e-mail : skolapoljice@gmail.com
web-stranica : www.ospoljice000a.biz

OŠ ''Prokosovići'' Prokosovići, Lukavac

  Adresa : Prokosovići bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/561-123
direktor :
e-mail : osprokosovici@yahoo.com
web-stranica :

OŠ ''Puračić'' Puračić, Lukavac

  Adresa : Školska bb Puračić, 75300 Lukavac
Telefon : 035/562-255
direktor :
e-mail : os.puracic.bb@gmail.com
web-stranica : www.ospuracic.wordpress.com

OŠ ''Turija'' Turija, Lukavac

  Adresa : Turija bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/564-087
direktor :
e-mail : osturija20@gmail.com
web-stranica :