Osnovne škole sa područja općine Lukavac


OŠ ''Lukavac Grad'' Lukavac

  Adresa : Derviša Sušića bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/554-199
direktor : Lejla Kovačević
e-mail : os.lukavacgrad@montk.gov.ba
web-stranica : www.lukavac-grad.com.ba

OŠ ''Lukavac Mjesto'' Lukavac

  Adresa : Tuzlanskog partizanskog odreda bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/576-522
direktor : Džibo Papić
e-mail : os.lukavacmjesto@montk.gov.ba
web-stranica : http://oslukavacm.com.ba/

OŠ ''Dobošnica'' Dobošnica, Lukavac

  Adresa : Donja Dobošnica bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/577-078
direktor : Šaban Bečić
e-mail : os.dobosnica@montk.gov.ba
web-stranica : www.skoladobosnica.wordpress.com

OŠ ''Gnojnica'' Gnojnica, Lukavac

  Adresa : Gnojnica bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/575-230
direktor :  Asim Krnjić
e-mail : os.gnojnica@montk.gov.ba
web-stranica : www.osgnojnica.weebly.com

OŠ ''Poljice'' Poljice, Lukavac 

   Adresa : Poljice bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/540-698
direktor : Alma Gutić
e-mail : os.poljice@montk.gov.ba
web-stranica : www.ospoljice000a.biz

OŠ ''Prokosovići'' Prokosovići, Lukavac

  Adresa : Prokosovići bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/561-123
direktor : Damir Turkić
e-mail : os.prokosovici@montk.gov.ba
web-stranica :

OŠ ''Puračić'' Puračić, Lukavac

  Adresa : Školska bb Puračić, 75300 Lukavac
Telefon : 035/562-255
direktor : Jasmin Osmanović
e-mail os.puracic@montk.gov.ba
web-stranica : www.ospuracic.wordpress.com

OŠ ''Turija'' Turija, Lukavac

  Adresa : Turija bb, 75300 Lukavac
Telefon : 035/564-087
direktor : Zahid Alić
e-mail : os.turija@montk.gov.ba
web-stranica :