��asopis - ��kolske pri��e

Pregleda: 657

Časopis - Školske priče broj 5

20.4.2017.

Dragi čitatelji,

pred vama je peti broj časopisa  ''Školske priče'',  u kojem  možete pročitati pozitivne priče o uspješnosti provođenja inkuzije, primjere saradnje među školama, načinima i putevima rješavanja problema,  provođenju kreativne, muziko i art terapije u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju, primjere priprema za izvođenje nastavnog časa i druge teme zanimljive svima onima kojima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece. I u ovom broju saradnja je nastavljena sa kolegama, roditeljima, učenicima i studentima s kojima smo sarađivali, ali i uspostavljena  s novim, što nam je dalo dodatni  stimulans da nastavimo sa dokumentovanjem pozitivnih inkluzivnih praksi.  

 

 

 

 


Izvor: mr.sc.Selma Mešanović, dipl.defektolog


Dokumenti