Aktuelnosti

Pregleda: 2347

Održan seminar na temu "Parnični postupak"

19.6.2019.

U okviru stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju, u  Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona je dana 17.06.2017. godine održan seminar za sekretare osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu: Parnični postupak, a prema iskazanim potrebama sekretara za ovom vrstom edukacije. U okviru navedene teme, učesnici seminara su stekli nova znanja i razmijenili iskustva  o načinu postupanja u sudskom postupku koji se odnosi na: sačinjavanje tužbe, odgovora na tužbu, ulogu stranaka u parničnom postupku –zastupanje, pripremno ročište i prigovore u parničnom postupku.

Seminaru su  prisustvovali sekretari iz 33 osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona.

Predavač/edukator na seminaru bio je mr.sc. Faruk Latifović, dipl. pravnik- ovlašteni/certificirani edukator, sudija Osnovnog suda u Brčko Distirku Bosne i Hercegovine, sa iskustvom u svim sudskim postupcima, ali i drugim oblastima u okviru pravne struke. 

Obzirom na aktuelnost teme iskazana je potreba za nastavkom edukacije u ovoj oblasti, ali i drugim područjima koja čine opis radnog mjesta sekretara u školi.

U toku seminara ostvarena je potpuna interakcija između učesnika i predavača čime  su učesnici pokazali veliki interes   i   tražili odgovore  u cilju pravilnog postupanja  u  predmetima koji škole trenutno vode pred sudovima, a koje po punomoći direktora, zastupaju sekretari škola.

Na kraju seminara učesnici su iskazali zadovoljstvo i zahvalnost Pedagoškom zavodu što im je obezbijeđena ova edukacija i što su uvršteni u sistem stručnog usvršavanja koji u okviru svoje nadležnosti  provodi Pedagoški zavod.

 


Izvor: Zineta Topčagić. sekretar