Aktuelnosti

Pregleda: 2008

Seminari za nastavnike, stručne saradnike i saradnike te rukovodioce osnovnih i srednjih škola

31.8.2023.

U saradni sa U.G. “Društvo pedagoga i psihologa TK”, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod organizuju seminare za osoblje osnovnih i srednjih škola,

Seminaru prisustvuju direktori, pedagozi/psiholozi i predsjednici stručnih aktiva, odnosno osobe koje u kontinuitetu rade u školama i koje će moći vršiti diseminaciju.

                 Broj učesnika je prilagođen radu efikasnih grupa, tako da na svakoj lokaciji imamo po 20-25. prisutnih učesnika.

 

Organizacija seminara ima za cilj, da se ostvari dobra suradnja svih sudionika u obrazovanju.

 

TEME ZA SEMINARE 28. i 29. 08. 2023. GODINE

  1. Nasilno i agresivno ponašanje učenika u školi: prevencija i intervencija
  2. Porodica i njen uticaj na rizične periode rane adolescencije
  3. Uloga i značaj razrednika kao odgajatelja
  4. Mentalno zdravlje
  5. Elektronsko nasilje – nasilje putem interneta
  6. Međuljudski odnosi u kolektivu
  7. Rad sa učenicima sa rizičnim socijalnim ponašanjem
  8. Rad sa učenicima sa poteškoćama

 

Lokacije održavanja seminara:

Mjesto seminara

Početak seminara

JU MSŠ Banovići

29.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU Prva osnovna škola Srebrenik

29.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU MSŠ Gračanica

29.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU MSŠ Kalesija

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU Ekonomsko-hemijska škola Lukavac

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU OŠ Đurđevik

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU OŠ Tušanj Tuzla

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU OŠ Mejdan Tuzla

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

28.08. 2023. godine, Seminari počinju u 09.00 sati.

 

Očekujemo, da će svi sudionici seminara dati svoj puni doprinos u diseminaciji obuka u školama iz kojih dolaze.


Izvor: Izet Numanović, pomoćnik direktora