Obavještenja

Pregleda: 3756

Vrednovanje rada škola

24.9.2021.

Vrednovanje rada škola za školsku 2020/2021 godinu počinje narednog mjeseca.

Od ponedjeljka 11.10.2021.godine počinje vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola za proteklu školsku godinu. Vrednovanje rada će se vršiti prema instrumentariju Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona koji će biti dostupan na stranici zavoda a koji će uskoro biti dostavljen školama kako bi se mogle pripremiti za ovogodišnje vrednovanje.

Škole će biti na vrijeme obaviještene o terminu vrednovanja škole.