Obavještenja

Pregleda: 4870

Januarski rok za polaganje eksterne mature učenika srednjih škola

16.1.2023.

U periodu 0d 18.01. do 26.01.2023.godine u srednjim školama Tuzlanskog kantona održat će se januarski rok polaganja eksterne mature za učenike koji u prethodnim rokovima nisu ili pristupili polaganjau ili nisu položili maturu.

Ukupan broj prijavljenih učenika za polaganje mature je 20 iz 13 srednjih škola Tuzlanskog kantona.

Polaganje eksterne mature u srednjim školama u januarskom roku za 2021/2022.školsku godinu će se obaviti u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u Tuzli. Svi ispiti počinju u 10.00 časova. Detaljnije informacije i raspored polaganja mature po maturalnim oblastima možete pogledati na web stranici ematura.pztz.ba