Seminari

Pregleda: 1709

Polaganje opšteg dijela stručnog ispita za predmete, filozofija, sociologija, demokratija i ljudska prava i tjelesni odgoj i sport

24.5.2016.

Poštovane kolege,

U petak 27.05.2016. sa početkom u 14.oo sati, u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla obavit će se polaganje opšteg dijela stručnog ispita za predmete, filozofija, sociologija, demokratija i ljudska prava i tjelesni odgoj i sport. Opštem dijelu stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji su položili poseban dio.


Izvor: Izet Numanovič, stručni savjetnik