Seminari

Pregleda: 438

Obuka direktora osnovnih i srednjih škola TK

29.12.2021.

 

U Pedagoškom zavodu TK se u periodu od 22.12.20021. do 13.01.2022. godine se izvodi pobuka direktora koji su u prvom mandatu, 55 iz osnovnih škola i 25 iz srednjih škola.

Obuka se izvodi kroz 3 modula:  

MODUL 1:

 UVODNI MODUL (1 dan)

 

 

Tema 1: Vođenje / upravljanje i planiranje  

1. Vođenje, Uvođenje promjena

2. Osnovi planiranja i strateško planiranje

Tema 2: Kvalitet i finansiranje u obrazovanju

1. Kvalitet u obrazovanju, indikatori, mjerenje.

2. Finansiranje u obrazovanju.

MODUL 2:

DIREKTOR KAO PEDAGOŠKI VOĐA (1dan)

Tema 1: Timovi, Vrijeme sastanci i rješavanje problema

 

Tema 2:  Hospitacije 

 

 

MODUL 3:

 RAD SA LJUDIMA  (1 dan)

 

Tema 1:  Odlučivanje, delegiranje

Tema 2:  Nastavni proces usmjeren prema ishodima učenja. Programiranje rada škola.

 

Predavači  su:

  • Mr.sci. Jasminka Kurević, Pomoćnik ministra za finansijske poslove u MON TK
  • Mr.sci Amna Avdić, v.d. direktora MSŠ Čelić
  • Dr. sci. Hariz Agić, Savjetnik za obrazovanje, Pedagoški zavod TK