Seminari

Pregleda: 589

Održani seminari za novu grupu nastavnika razredne nastave

20.2.2024.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u okviru redovnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih škola Tuzlanskog kantona, održan je treći, od planirana četiri.dana edukacija za nastavnike razredne nastave.

Učešće, u trećem danu edukacije, 17. 02. 2024. godine, uzelo je sto dvadeset nastavnika razredne nastave sa područja Tuzlanskog kantona, raspoređenih u četiri radne grupe, sa sljedećim temama:

1.      ,,Istraživači prirode – Pokaži mi, pa ću znati”

2.      Rad u kombinovanom odjeljenju, Anksioznost kod djece

3.      Manifestacija neprihvatljivih oblika ponašanja djece mlađeg školskog uzrasta

4.      Strategije za razvoj mišljenja kod djece

Učesnici su plenarno i radionički, sa trenerima, naprijed pomenute teme, prešli u okviru planirane satnice.

Na kraju nastavnog seminara učesnici su imali mogućnost da, putem evaluacije, iznesu svoja viđenja potreba u pogledu novih edukacija.

Škola domaćin edukacije je bila JU OŠ ,,Sjenjak” Tuzla.