Stručno usavršavanje

Pregleda: 2352

Prezentacija modula Odjeljenja-Učenici u okviru izgradnje i implemetacije OPIS informacionog sistema

22.1.2020.

U okviru implementacije OPIS informacionog sistema, danas je, 22.01.2020.godine (srijeda) održan seminar za EMIS odgovorne osobe iz svih osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

EMIS informacioni sistem se u Tuzalnskom kantonu koristi od školske 2002/2003. godine u svim osnovnim i srednjim školama. Završno sa školskom 2018/2019., EMIS se koristi punih 18 godina. U svom korištenju EMIS je prolazio kroz različite faze. Od faza kao jednog od glavnih sredstava za upravljanje u obrazovanju, do manjeg korištenja, pa do osnove za provođenje raznih eksternih testiranja (današnjih eksternih matura) kao i izrade, na pedagoškim standardima zasnovanih, finansijskih planova u obrazovanju.

Danas je održana prezentacija novog modula (Odjeljenja-Učenici) u okviru novog OPIS informacionog sistema kojeg razvija i implementira Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Ovaj modul će se koristiti za ažuriranje uspjeha učenika i drugih podatka vezano za učenike na kraju I polugodišta tekuće školske 2019/2020 godine. Ovime osnovne škole prestaju koristit EMIS informacioni sistem, a uskoro se očekuje da i srednje škole pređu na novi sistem.

Modul Odjeljenja – Učenici, odnosno sam OPIS informacioni sistem, je nastao kao potreba izazvana nastalim promjenama u samom obrazovnom sistemu, obuhvaćanje ostalih nivoa i oblasti obrazovanja,  ali i razvoj i upotreba novih informacionih tehnologija te dostupnost povećane telekomiunikcione propusnosti.

Učesnici seminara su pokazali izuzetno interesovanja za ovaj modul, te uočili značajna poboljšanja i olakšanja koja će im donijeti u njihovom redovnom radu. Također, na seminaru je prezentiran način komuniciranja vezano za ovaj modul, kako sa Pedagoškim zavodom tako i unutar same škole.

Uspješnom implementacijom modula Odjeljenja-Učenici stvara se direktna veza sa modulima Zaposlenici i Mala mataura (ranije implementirani i vec u upotrebi) , te će se na određeni način izbjegnuti dosadašnje dupliranje određenih poslova.

Uspješnom implemetacijom modula Odjeljenja-Učenici stvorit će se i kvalitetne pretposatvke za igradnju posljednjeg modula  u okviru OPIS informacionog sistema a vezanog za učenike, a to je elektronski dnevnik.

Prezentaciji modula Odjeljenje – Učenici, pored osoba iz osnovnih škola Tuzlanskog kantona, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kao i određeni broj stručnih savjetnika za obrazovanje iz Pedagoškog zavoda.

Predavač na seminaru i prezentator modula Odjeljenja-Učenici je bio, stručni savjetnik za informacione sisteme i baze podataka, doc.dr. Đulaga Hadžić.