Stručno usavršavanje

Pregleda: 1771

Seminar za nastavno osoblje matematike osnovnih i srednjih škola TK

31.8.2023.

U Velikoj Sali BKC Tuzla je održan seminar za nastavno osoblje matematike osnovnih i srednjih škola TK, u srijedu 30.08.2023. godine u vremeno nu od 9,30 do 14,30.

Realiziran je dnevni red: 

1.       Uvodno ptredavanje sa uputama i informacijama iz Pedagoškog zavoda TK, predavač: Dr. sci. Hariz Agić, Savjetnik za oblast obrazovanja – matematika

2.       Plairanje nastave na bazi prioriteta/ishoda učenja. Početna iskustva, predavač: Prof. Edim Hajderbegović, OŠ „Jala“ i „Kiseljak“ Tuzla

3.       Neke mogućnosti u realizaciji nastave na osnovu inoviranog planiranja gradiva i Značaj formiranja Aktiva nastavnika matematike osnovnih i srednjih škola, predavač: Neke mogućnosti u realizaciji nastave na osnovu inoviranog planiranja gradiva, predavač: Dr.sci. Alma Šehanović,  Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

4.       Pitanje statusa nastavnika ,matematike iz ugla primjene pedagoških standarda i zakonske regulative. Pitanja učesnika, predavač: prof. Smedin Kulović,, predsjednik sindikata zaposlnih u osnovnom obrazovanju.

Seminaru je prisustvovalo 183 učenicka. Učesnici su pokazali interes i zadovoljstvo sadžajem kroz bpono postavljenih pitanja vezanih za tematiku seminara, pitanje planiranja i realiziranja nastavnog hgradiva matematike, te statusa matematike i nastavnog osoblja iz matematiku u TK


Izvor: Hariz Agić, stručni savjetnik