Stru��no usavr��avanje

Pregleda: 1263

Obuka nastavnika matematike osnovnih i srednjih škola

26.1.2022.

Ovih dana se realizira seminar za svo nastavno osoblje matematrike osnovnih i srednjih škola na 8 lokacija. Cilj seminara je da se razmatraju mogućnosti djelovankja u saniranju posljedica  otežanog rada u školama za vrijeme pandemije Covid 19.

U nastavku je dat dnevni red i raspored obuke.

 

Vrijeme

Aktivnost

09,30 – 10,00

Registracija učesnika seminara

Otvaranje:  Predstavnik Pedagoški zavod Tuzla

Pedstavljanje plana rada i pravila rada

10,00 – 11,00

Kriza, prilagođavanje uslovima krize, kreiranje ishoda učenja

11,00 – 11,15

Pauza

11,15 – 12,30

Pogodne nastavne metode u doba krize

12,30 – 13,00

pauza

13,00 – 14,30

Praćenje i vrednovanje učeničkih ishoda učenja. Eksterna matura.

15,30 – 16,00

Evaluacija obuke. Zaključci i naredni koraci

Raspored obuke po grupacijama osnovnih škola

RB

Grupacija Osnovne škole

Mjesto

Datum

1.

Osnovne škole Općina Sapna, Čelić, Teočak, Kalesija (26)

OŠ „Kalesija“

17.01.2022

2.

Osnovne škole Općina Živinice, Banovići i Kladanj (48)

Prva OŠ Živinice

18.01.2022

3.

Osnovne škole Općina Gradačac i Srebrenik (44)

Prva OŠ Srebrenik

19.01.2022

4.

Osnovne škole Općina Gračanica, Doboj Istok i Lukavac (44)

OŠ „Lukavac Grad“

20.01.2022

5.

Osnovne škole Tuzla  (52

OŠ „Novi Grad“

24.01.2022

 

Raspored obuke po grupacijama srednjih škola

RB

Grupacija Srednje škole

Mjesto

Datum

1.

Srednje škole Tuzla   (47)

Gimnazija  „I. Mujezinović“

25.01.2022

2.

Srednje škole Općina Gračanica, Doboj Istok, Lukavac, Gradačac i Srebrenik   (32)

MSŠ Srebrenik

26.01.2022

3.

Srednje škole Općina Živinice, Banovići, Kladanj, Sapna, Čelić, Teočak i Kalesija (27)

MSŠ Živinice

27.01.2022


Izvor: Hariz Agić, stručni savjetnik