Takmičenja osnovnih škola

Pregleda: 15899

Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2017/2018 godinu

27.10.2017.

 

KALENDAR TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

OPĆINSKA TAKMIČENJA
KANTONALNA TAKMIČENJA
PREDMET DATUM
DOMAĆIN PREDMET DATUM DOMAĆIN

Islamska
vjeronauka*

17.02.2018.   Historija 10.03.
2018.
OŠ"Rapatnica"
Srebrenik
Historija 17.02.
2018.
  Hemija

OŠ "Musa
Ćazim Ćatim"
Zelinja Donja

Hemija   Geografija 17.03. 2018. OŠ "Humci"
Humci
Geografija 24.02. 2018.   Njemački jezik I. OŠ Živinice
Njemački
jezik
  Fizika OŠ "Brčanska Malta" Tuzla
Biologija  
Fizika 03.03.
2018.
  Biologija 24.03.
2018.
OŠ "Stjepan
polje"
Stjepan polje
Matematika 10.03.
2018.
 
 
Matematika OŠ "Banovići"
Banovići
Islamska
vjeronauka
 I.OŠ Živinice
Engleski
jezik
17.03.
2018.
  Engleski jezik 14.04.
2018.
OŠ "Sveti Franjo"
Tuzla
Tehnička kultura 21.04.
2018.
  Tehnička kultura 05.05.
2018.
OŠ "Kolokotnica" Klokotnica
      Likovna kultura 19.05.
2018.
OŠ "Safvet beg
Bašagić"
Gradačac
**
CIVITAS zadnja trećina marta zadnja trećina aprila JU OŠ"TEOČAK"
SEDMICA MIRA treća sedmica maja

* školska takmičenja do 10.02.2018. godine, općinska do 17.02.2018. godine

** U programu takmičenja se nalazi i predmet Muzička kultura, a zbog specifičnosti takmičenja predmet nema određen datum u kalendaru nego će se takmičenja za određene grupe održavati shodno mogućnostima takmičara